Laatuajattelun perusteet 1 op (UEF) - AY1131005

11.09.2018–31.07.2019 Raahe

Lukuvuosi 2018-2019. Voit suorittaa haluamanasi ajankohtana opinto-oikeutesi aikana.

Aika ja paikka

Opintojakson tulee suorittaa 31.7.2019 mennessä.

Farmaseutin tutkinto uudistuu; opintojen vastaavuus uuteen opetussuunnitelmaan tarkastellaan sen valmistuttua.

Kouluttaja

Opettaja: FaT, suunnittelija Riitta Sutinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laadun ja sen kehittämisen merkityksen ja tärkeyden. Opiskelija osaa määritellä mitä laatu on, kuvata laatujärjestelmien laatimisen ja kehittämisen perusperiaatteet sekä tunnistaa mitä toiminnan kuvaamiseen, kehittämiseen ja arvioimiseen liittyviä prosesseja laatutyöhön liittyy.

Sisältö

Opintojakso antaa perustiedot laatuajattelusta ja laatujärjestelmistä sekä niiden rakentamisesta ja soveltamisesta. Opiskelijat tutustuvat ISO9001-standardiin sekä muihin yleisiin laatujärjestelmiin.

Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät.

Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.

Huomioitavaa

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Hinta

20 €

Ilmoittaudu

30.8.2018 mennessä Raahen toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.