Laatuajattelun perusteet farmasiassa 1 op (UEF) - AY4213032

01.08.2018–31.12.2018 Raahe

Aika ja paikka

Syksy 2018

Kouluttaja

Opettaja: yliopistonlehtori Tarja Toropainen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laadun merkityksen ja sen tärkeyden apteekkityössä.

Sisältö

Opiskelija oppii tunnistamaan, mitä apteekin toiminnan kuvaamiseen, kehittämiseen ja arvioimiseen liittyviä prosesseja kuuluu apteekin laatutyöhön, sekä tutustuu ISO9001-laatustandardin soveltamiseen apteekkityössä.

Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, luennot 1 t, harjoitukset 3 t. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaali: Verkko-oppimisympäristön materiaali.

 

Huomioitavaa

Edeltävät opinnot:
Laatuajattelun perusteet -opintojakso tulee olla suoritettuna.

Arviointi:
Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty

Opintojakson voi suorittaa syksyllä 2018.

Farmaseutin tutkinto uudistuu; opintojen vastaavuus uuteen opetussuunnitelmaan tarkastellaan sen valmistuttua.

Hinta

20 €

Ilmoittaudu