Länsimaisen taiteen kaanon 5 op(JY)

Aika ja paikka

Ylivieska, Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Kaikki taidehistoriasta ja taidekasvatuksesta kiinnostuneet.

Kouluttaja

Jyväskyläön avoimen yliopiston opettajat.

Tavoitteet

Opintojakso suoritettuaan opiskelija
* Hallitsee perustiedot Suomen j alänsimaiden kuvataiteen ja arkkitrehtuurin merkittävistä ilmiöistä
* Pystyy jäsentämään taiteen historian kronologisesti
*Hallitsee tyylihistorian  perusteet
* Tuntee taidehistorian tärkeimmät teokset ja taiteilijat
* Ymmärtää ja osaa käyttää taidehistorian keskeistä terminologiaa

Sisältö

SUORITYSTAVAT:
Luennot, kirjallisuus ja oppimistehtävät.
Opiskelija saa opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen.

KIRJALLISUUS:
ADAMS: A history of western art
HONOSUE & FLEMING: Maailman taiteen historia
Bondorff et al.(toim): Suomen taiteen historia keskiajalta nykyaikaan.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru