Länsimaisen taiteen kaanon 5 op(JY)

Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska, Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Kaikki taidehistoriasta ja taidekasvatuksesta kiinnostuneet.

Kouluttaja

Jyväskyläön avoimen yliopiston opettajat.

Tavoitteet

Opintojakso suoritettuaan opiskelija
* Hallitsee perustiedot Suomen j alänsimaiden kuvataiteen ja arkkitrehtuurin merkittävistä ilmiöistä
* Pystyy jäsentämään taiteen historian kronologisesti
*Hallitsee tyylihistorian  perusteet
* Tuntee taidehistorian tärkeimmät teokset ja taiteilijat
* Ymmärtää ja osaa käyttää taidehistorian keskeistä terminologiaa

Sisältö

SUORITYSTAVAT:
Luennot, kirjallisuus ja oppimistehtävät.
Opiskelija saa opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen.

KIRJALLISUUS:
ADAMS: A history of western art
HONOSUE & FLEMING: Maailman taiteen historia
Bondorff et al.(toim): Suomen taiteen historia keskiajalta nykyaikaan.