Lasten ja nuorten sosiaalisen hyvinvoinnin ulottuvuudet 5 op (UEF)

Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska, Syksy 2018 , Verkkojakso

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa osaa tunnistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.

Huomioitavaa

Lisätietoja päivitetään sysky 2017 aikana.