Laulupiirtämisen perusteet

01.10.2024 Oulu

Laulupiirtämisessä yhdistyvät vahvasti ilmaisun monet muodot sekä lapsen osallisuuden ja monialaisen oppimisen tukeminen. Menetelmällisessä prosessissa toteutuvat luontevasti musiikin eri työtavat, tarinallisuus ja leikki, kehollisuus ja liike sekä sanoilla ja kielellä leikittely. Laulupiirtäen luodaan yhteistä oppimisalustaa, joka tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet yhteisille kokemuksille ja seikkailuille sekä lapsen laaja-alaiselle tukemiselle.

Aika

1.10.2024

Paikka

Oulu

Kenelle

Lasten parissa toimiville

Ilmoittautuminen

13.9. mennessä

Hinta

130 €

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa
044 465 2201

Aika ja paikka

Ti 1.10.2024 klo 9.30–16.00 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville ammattilaisille, kuten erityisopettajille, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuteille, musiikki- ja taidekasvattajille sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajille. Koulutukseen osallistuminen ja menetelmän käyttö eivät vaadi musiikillista tai kuvataiteellista erityisosaamista.

Menetelmää hyödynnetään paljon niin varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja kuntoutuksenkin pedagogisena tukimenetelmänä, jossa painottuu lapsen osallisuus, lapsen laaja-alainen oppiminen ja tukeminen sekä inklusiivisuus.

Kouluttaja

Menetelmän kehittäjä, lastenmusiikintekijä ja musiikkikasvatuskouluttaja Minna Lappalainen, Laulau Oy

Tavoitteet

Kokemuksellinen ja toiminnallinen koulutuspäivä antaa osallistujalle hyvän yleiskuvan laulupiirtämisen menetelmästä sekä sen keskeisistä harjoitteista, työtavoista, periaatteista ja käyttömahdollisuuksista. Koulutus antaa varmuutta, rohkeutta ja heittäytymisen iloa ilmaisun monia muotoja yhdistävään pedagogiseen toimintaan sekä luovan, taidelähtöisen menetelmän hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukena. Osallistuja saa hyvät perusedellytykset käyttää ja soveltaa laulupiirtämisen menetelmää eri-ikäisten lasten kanssa ja erilaisissa käyttöyhteyksissä. Menetelmään tutustutaan koulutuksessa toiminnallisesti eli laulaen, piirtäen, leikkien, liikkuen, keskustellen ja yhdessä uutta luoden.

Sisältö

Oppimista, osallisuutta ja onnistumisen kokemuksia laulupiirtäen

Laulupiirtäminen® on Laulau Oy:n kehittämä elämyksellinen ja ilmaisun monia muotoja yhdistävä toimintamuoto, jossa piirrokset syntyvät kuin taianomaisesti laulaen ja laulun tukemana. Menetelmä, sen harjoitteet, työtavat ja prosessit tukevat eri-ikäisten ja -taitoisten lasten monialaista oppimista sekä tarjoavat osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia. Laulupiirtäminen tekee kynään ja lauluun tarttumisen kynnyksen matalaksi sekä antaa jokaiselle lapselle onnistumisen elämyksiä ja omaan taitotasoon sopivia haasteita. Laulamisen ja piirtämisen lisäksi menetelmä koukuttaa keskittymään, kommunikoimaan sekä toimimaan yhdessä. Laulupiirtäminen tukee tehokkaasti kielellisiä ja vuorovaikutustaitoja, motoriikkaa, kynän käyttöä ja visuaalista hahmottamista sekä tunnetaitoja, rohkeutta ja itsetuntoa. Laulupiirroksissa paperin reunat eivät ole rajana – laulupiirtää voi vaikka ilmaan, kaverin selkään, isoon yhteiseen lattiapaperiin tai ulkona hiekkaan tai lumihankeen.

Menetelmämateriaalit

Koulutukseen osallistuessasi saat -20% hintaedun Laulaun luovista menetelmämateriaaleista.

Menetelmän käyttöoikeus

Laulupiirtäminen® on Laulau Oy:n kehittämä menetelmä- ja palvelukokonaisuus sekä rekisteröity tavaramerkki. Menetelmäkoulutukset ja -materiaalit antavat henkilölle oikeuden menetelmän ja sen materiaalien hyödyntämiseen osana kasvatus- ja hoivatyötä, esim. päiväkotiryhmän toiminnassa, luokan opetuksessa, puheterapiassa, muskarissa tai vanhusten virikeryhmässä. Koulutukset ja materiaalit eivät anna oikeutta menetelmän tai materiaalien edelleen kouluttamiseen tai menetelmään liittyvään liiketoimintaan.

Hinta

130 €

Ilmoittaudu

13.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallustujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään menneessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (15.1.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautetta menetelmän käyttämisestä

Asiakkaani on ottanut menetelmän hienosti omakseen. Hän ei ollut aikaisemmin edes suostunut pitämään kynää kädessään. Nyt hän piirtää hienoja piirustuksia laulujen tahdissa. Hänen tarkkaavuuden taitonsa ja keskittymiskykynsä ovat laulupiirtämisen aikana parempaa. Viittominen sekä kuvien käyttö on ollut myös aloitteellisempaa ja olemuskieli rikkaampaa. Viimeisimpänä on tullut laulupiirtämisen aikana esille ääntelyyn, sanojen tapailuun liittyviä piirteitä.
Puheterapeutti 4-vuotiaasta down-tytöstä

Laulupiirtämisellä on tärkeä osa oman opetusryhmäni ryhmäytymisessä ja ryhmän tiivistymisessä. Se on ryhmämme yhteenkuuluvuutta ja me-henkeä lisäävä oma juttumme. Laulupiirtäessä kaikki yhdysluokan oppilaat kokevat olevansa tasavertaisia ja kuuluvansa aidosti yhteen, ikäeroista huolimatta.
Yhdysluokan opettaja

Laulupiirtämisessä toteutuvat mahtavasti varhaiskasvatussuunnitelman perusperiaatteet sekä kaikki vasun eri oppimisen alueet. Toimintaan on ollut helppo kytkeä erilaisia teemoja ja oppisisältöjä. Kaikki ryhmän lapset ovat olleet aivan haltioituneita laulupiirtämisestä. En muista, milloin tämä porukka olisi sitoutunut yhteiseen toimintaan näin hyvin.
Varhaiskasvatuksen opettaja

Mikä kokemus! Uskomatonta, kuinka lapset rentoutuivat ja heittäytyivät tuokioon. "Hurjimmatkin" menijät suorastaan sukelsivat paperin uumeniin ja antoivat laulun ja kynän viedä. Olin vaikuttunut työskentelyrauhasta sekä siitä valtavasta levollisesta ja rentoutuneesta tunnelmasta joka ryhmäämme levisi. Lapset nauttivat todella paljon!
Lto, eskariryhmä

Laulupiirtämisen avulla olen saanut autismin kirjon asiakkaiden kanssa esille heidän tarpeensa olla vuorovaikutuksessa ja kontaktissa. Itselleni laulupiirtäminen on tuonut iloa terapiatyöhön ja niihin pieniin tärkeisiin vuorovaikutushetkiin, joita lasten kanssa parhaimmillaan voi kokea.
Puheterapeutti