Luonto ikääntyvien hyvinvoinnin tukena - luonnon hyvinvointivaikutukset mukaan asiakastyöhön

16.09.2024 Verkossa

"Jokainen ihminen tarvitsee yhteyden luontoon."

Aika ja paikka

Ma 16.9.24 klo 9.0016.00 verkossa (Zoom)

Osallistuminen koulutukseen tapahtuu etänä omalla laitteella. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa noin viikko ennen koulutuksen ajankohtaa.

Kohderyhmä

Tutkituista luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä luontolähtöisistä menetelmistä ja niiden ammattimaisesta käytöstä kiinnostuneet ikääntyvien ihmisten kanssa toimivat ammattilaiset:

 • sote-, hyte-, ohjaus-, terapia-, kuntoutus- ja luontoalan ammattilaiset / yrittäjät sekä
 • muut aiheesta kiinnostuneet esim. kolmannella sektorilla / järjestöissä toimivat, vapaaehtoistyöntekijät ym.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat Green Care -toiminnan, luontoperusteisen tutkimustiedon sekä luontoavusteisten menetelmien kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat:

Jane Paakkolanvaara
Psykologi (PsM), integratiivinen psykoterapeutti, psykologian aineenopettaja, tohtorikoulutettava: ”Luontointerventioiden hyvinvointivaikutukset”, Tampereen yliopisto
Green Care Finland ry: hallituksen ja laatulautakunnan jäsen
Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän puheenjohtaja

Kirsi Salonen
Eko- ja ympäristöpsykologi, PsT, tutkijatohtori, psykoterapeutti
Green Care Finland ry -laatulautakunnan puheenjohtaja

Kirsi Salonen väitteli psykologian tohtoriksi vuonna 2020 Tampereen yliopistossa. Eko- ja ympäristöpsykologian alaan kuuluvan väitöstutkimuksen aiheena oli: Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena.

Tavoitteet

Luontoavusteisten menetelmien toimivuudesta on hyviä kokemuksia kaikkien ikäryhmien ja monenlaisten kuntoutujaryhmien parissa. Laitosympäristöissä luontoon liittyvät aktiviteetit tuovat normaalin arkielämän tunnetta ja antavat osallisuuden ja voimaantumisen mahdollisuuksia.

Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä tutkitun tiedon pohjalta tietoisuutta ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutusten ammattimaisesta hyödyntämisestä ikääntyvien keskuudessa. Tavoitteena on saada käytäntöön sovellattavaa tietoa ja kokemusta luontoperustaisista menetelmistä sekä vinkkejä niiden soveltamiseen ikääntyvien asiakkaiden kanssa.

Sisältö

•    Katsaus tutkittuun tietoon luonnon fyysisistä ja psyykkisistä vaikutuksista ihmisissä
•    Katsaus luonnon hyvinvointivaikutuksia selittäviin pääteorioihin ja tutustuminen luonnon hyvinvointivaikutuksiin Kirsi Salosen väitöstutkimuksen pohjalta
•    Lyhyt katsaus Green Care -toimintaan (LuontoHoiva ja LuontoVoima)
•    Luontoavusteinen toiminta ikääntyneiden kanssa
•    Katsaus erilaisiin luontoavusteisiin harjoitteisiin ja menetelmiin sekä niiden sovellettavuuteen ikääntyneiden kanssa
•    Lisävinkkejä erilaisiin luontoavusteisiin harjoitteisiin ja menetelmiin omaehtoista tutustumista ja soveltamista varten

Koulutuspäivään sisältyy ohjattuja luontoharjoitteita ulkona, mitä varten tarvitaan ulkoiluvarustuksen lisäksi laite ja verkkoyhteys myös ulkoharjoitteissa (esim. älypuhelin). Mikäli näihin ei ole mahdollisuutta, voi harjoitukset tehdä sovelletusti sisätiloissa.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi 

Hinta

130 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittaudu

2.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Koulutuspalautteita aiemmista koulutuksista:

 • Pienilläkin luontototeutuksilla on suuri merkitys.
 • Käytännön esimerkit olivat hyviä. Tutkimuksiin pohjautuva tieto oli kyllä minulle myös tärkeä.
 • Luonto on lähellä meitä, joskus riittää pelkkä ulos katselu metsään, järvelle, puistoon.
 • Latautumista ja aiheessa pysymistä auttoi, kun sai tehtäviä luontoon. Tämä auttoi oivaltamaan kuinka pienellä jutulla voi ohjata ja auttaa asiakasta huomioimaan luontoa ja edes hetkeksi huomaamaan luonnon ihmeet.
 • Pienillä oivalluksilla voi kohentaa vanhuksen/hoidettavan ja hoitajan olotilaa.
 • Luontokuvien kuvien, äänien ja elementtien käyttäminen sisätiloissa
 • Teoriatiedon kertaaminen antoi taas varmuutta hyödyntää luonnossa oleilua osana ohjaustyötä. Tuli paljon oivalluksia koulutuksen aikana.
 • Asioita voi toteuttaa lähellä ja pienellä budjetilla. Hyviä vinkkejä, jotka auttavat omannäköisen työn toteutusta ja ideointia.
 • Opin, että luontohoivaa toteuttaakseen ei aina ole pakko lähteä ulos luontoon (jos asukas huonovointinen) vaan välillä "riittää", että esimerkiksi katsoo kuvia, kuuntelee ääniä, katsoo videoita ja eläytyy ja rauhoittuu sitä kautta.
 • Erittäin hyvä koulutus. Odotukset olivat itselläni suuria ja ne kyllä toteutuivat 100%.