Maailman uskonnot 5 op (OY) - AY700676A

09.10.2023–12.08.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso ei sisällä luentoja.

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida eri uskontoja ja kykenee keskustelemaan uskontoon liittyvistä filosofisista ongelmista.

Sisältö

Maailmanuskonnot pääpiirteissään sekä uskontotieteellisen lähestymistavan peruskäsitteitä.

Suoritustapa

Verkkotentti tai essee
Tentti ma 9.10.23 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 29.1.24 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 12.8.24 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus

- Ninian Smart: Uskontojen maailma
- Ilkka Pyysiäinen: Jumalten keinu

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.