Maailman uskonnot 5 op (OY) - AY700676A

07.10.2024–11.08.2025 Verkossa

Aika ja paikka

7.10.24–11.8.25 välisenä aikana

Opintojaksolla ei ole aloitusluentoa.

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida eri uskontoja ja kykenee keskustelemaan uskontoon liittyvistä filosofisista ongelmista.

Sisältö

Maailmanuskonnot pääpiirteissään sekä uskontotieteellisen lähestymistavan peruskäsitteitä.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 14 vruorokautta ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Verkkotentin tai esseepalautuksen ajankohta
Tentti ma 7.10.24 klo 17.00–20.00
1. uusinta ma 27.1.25 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 11.8.25 klo 17.00–20.00

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 05. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kirjallisuus

  • Ninian Smart: Uskontojen maailma.
  • Ilkka Pyysiäinen: Jumalten keinu.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisuuden pääsivun kautta.