Mediakulttuurin muutos 5 op (OY) - AY694531S

10.01.2024–15.02.2024 Verkossa

Aika ja paikka

10.1. - 15.2.24
Zoom ja Moodle

Jakson aloitusluento:
Ke 10.1.24 klo 17.00-17.45, Zoom
Luento tallennetaan ja on katsottavissa myöhemmin.

Kouluttaja

FM Anna Nieminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä media ja mediakulttuuri ovat yhteiskunnallisina, taloudellisina ja teknologisina ilmiöinä. Hän osaa selittää median ja journalismin historialliset muutokset ja nykyiset trendit. Opiskelija osaa tulkita viestinnällisiä tapauksia myös viihteen teorian, julkisuusteorian, sananvapauden ja viestinnän sosiaalisen vastuun problematiikan sekä median vallankäytön näkökulmista.

Sisältö

Mediakulttuurin kehitys

Suoritustapa

Aloitusluento, ohjattu opiskelu Moodlessa, itsenäinen työskentely, analyysitehtävä, essee

Arviointi: 0–5

Oppimateriaali

- Väliverronen, Esa (toim.): Journalismi murroksessa. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2009.
TAI: Kortti, Jukka: Mediahistoria. Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin. Helsinki: SKS, 2016.
TAI: Gripsrud, Jostain: Understanding Media Culture.London: Arnold, 2002
TAI: Gripsrud, Jostain: Mediekultur och mediesamhälle. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2011.

- Moodlessa oleva materiaali