Mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestäminen yhteistyössä

29.10.2024 Verkossa

Mielenterveys- ja päihdeongelmiin vastaaminen edellyttää usein sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä. Vastaavasti ennaltaehkäisevässä ja etsivässä työssä hyvinvointialueen ja kunnan on tehtävä yhteistyötä. Palvelujärjestelmää on uudistettu siten, että eri toimijoiden vastuita ja rooleja yhteistyössä on selkeytetty.

Aika

29.10.2024 klo 12–16

Paikka

Verkossa

Kenelle

Kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstölle ja palveluntuottajille

Ilmoittautuminen

Viimeistään 11.10.

Hinta

160 €

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Aika ja paikka

Ti 29.10.2024 klo 12–16 verkossa, tarkemmat tiedot kerrotaan kutsussa

Kohderyhmä

Hyvinvointialueiden henkilöstö, kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä hoitavat

Kouluttaja

OTM, LLM Assi Uuskallio

Sisältö

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on tyypillistä, että asiakkaalla on haasteita avun hakemisessa.Koulutuksessa käsitellään asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä oikeutta erityiseen tukeen palveluprosessin aikana. Lisäksi käydään läpi sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysten vastuuta varmistaa asiakkaan palveluiden piiriin pääseminen sekä asiakkuuteen ohjautumista. Koulutuksessa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon monialaiseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä: lainvalintaa, palvelutarpeen arviointia yhteistyössä sekä monialaista tiedonvaihtoa ja kirjaamista. Lisäksi koulutuksessa käsitellään hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyötä ennaltaehkäisevässä ja etsivässä työssä.

Ohjelma

        Asiakkaan asema palveluprosessissa

 • Asiakkaan asema ja oikeudet sosiaalihuollossa
 • Erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan oikeudet
 • Potilaan asema ja oikeudet terveydenhuollossa
 • Omaisten, läheisten ja laillisen edustajan rooli

Hyvinvointialueen ja kunnan velvollisuus yhteistyöhön mielenterveys- ja päihdepalveluissa

 • Velvollisuus yhteistyöhön yhteisösosiaalityössä ja etsivässä työssä
 • Velvollisuus yhteistyöhön mielenterveyden edistämisessä ja ehkäisevässä päihdetyössä

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö palveluiden järjestämisessä

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysten yhteistyö ja kriisitilanteen tuki
 • Asiakkuuden alkamisen erityiskysymyksiä mielenterveys- ja päihdepalveluissa
 • Monialainen yhteistyö asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa
 • Lainvalinta ja sen vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa

Tiedonvaihto ja kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä

 • Tiedonvaihto sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa
 • Sosiaalihuollon viranomaisen tiedonsaantioikeus
 • Terveydenhuollon viranomaisen tiedonsaantioikeus
 • Kirjaaminen monialaisessa työssä 

Hinta

160 €

Ilmoittaudu

Viimeistään 11.10. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.