Mikroyrittäjyyden perusteet 5 op (OY)

02.09.2024–31.12.2024 Verkossa

Aika ja paikka

2.9.-31.12.2024 Verkossa

Kouluttaja

Santeri Halonen, projektitutkija, KTM

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, MicroEntre

Tavoitteet

Opiskelija:

- Tutustuu mikroyrittäjyyden tutkimusalaan ja opintokokonaisuuteen
- Ymmärtää mikroyritysten määritelmän, erityispiirteet ja merkityksen yhteiskunnassa
- Ymmärtää yrityksen arvojen, johtamisen, yrittäjyysosaamisten ja ammattitaidon merkityksen osana yrityksen kannattavaa toimintaa
- Ymmärtää resilienssin käsitteen ja merkityksen osana yrityksen johtamista

Sisältö

Kurssi antaa kattavan ymmärryksen mikroyrittäjyyden tutkimusalasta ja mikroyrittäjyyden opintokokonaisuudesta. Kurssilla saa käsityksen mikroyritysten määritelmistä, johtamisen erityispiirteistä ja merkityksestä yhteiskunnassa. Kurssin sisältöihin kuuluu arvojen, tavoitteiden, resilienssin ja osaamisten merkityksen tunnistaminen. Lisäksi kurssilla tutustuaan mikroyritysten liiketoimintasuunnitelman osa-alueisiin.

Huomioitavaa

Opintojakso on itsenäinen 5op kurssi, joka voidaan sisällyttää osaksi Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuutta (25-30op). Suosittelemme, että opiskelija valitsee vaihtoehtoisesti Mikroyrittäjyyden perusteet -kurssin tai Introduction to microentrepreneurship in Finland -kurssin osaksi kokonaisuutta.

Osan opintojaksosta voi korvata suoritetulla AY00AL59 Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi -opintojaksolla (2 op).

Hinta

98 €

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen kurssille 19.8.2024 mennessä. Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden sivun kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (19.8.2024) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Lisätietoja:

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626