Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op (OY)

28.10.2024–31.12.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Mikroyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, freelancerit, yritysneuvojat ja muut yritysten asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivat, aluekehittämisen asiantuntijat sekä kaikki tästä aiheesta kiinnostuneet.

Kouluttaja

Eeva Leinonen, väitöskirjatutkija, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

*ymmärtää yrittäjien verkostojen ja toimintaympäristön laajuuden, osatekijät ja niiden vaikutukset yrityksen toimintaan *oppii ennakoinnin menetelmiä, tunnistamaan globaaleja megatrendejä ja hyödyntämään niitä muutoksen ennakoinnissa *on tietoinen toimintaympäristön ja siellä tapahtuvien muutosten mahdollisuuksista ja haasteista erityisesti mikroyritysten kannalta

Sisältö

Kurssin tavoitteena on saada kokonaiskuva moniulotteisesta ja jatkuvassa muutoksessa olevasta yritysten toimintaympäristöstä ja verkostoista sekä siitä, miten nämä tulisi huomioida erityisesti mikroyrityksen toiminnassa. Lisäksi kurssilla tutustutaan megatrendeihin ja ennakointimenetelmiin.

Toteutustavat

Opiskelija suorittaa hyväksytysti opettajan osoittamat tehtävät.

Oppimateriaali

Opettajan osoittama verkkomateriaali, kuten podcastit ja videoluennot.

Suoritustavat ja arviointikriteerit
Opiskelija suorittaa hyväksytysti opettajan osoittamat tehtävät.

Arviointiasteikko
Hyväksytty / Hylätty

Hinta

98 €

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen 14.10.2024 mennessä. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuden ilmoittautumislomakkeella Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus -sivun kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (14.10.2024) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Lisätietoja:

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626