Minuus ja elämänkulku 5 op - AY5512252 (UEF)

Kouluttaja

YTL, yliopisto-opettaja Mikko Saastamoinen ja yliopistonlehtori Mervi Issakainen

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee minuuden, identiteetin ja elämänkulun tutkimukseen liittyvät tutkimusperinteet ja käsitteistön.

Sisältö

Minuuteen ja identiteettiin liittyvät teoriat ja sosiaalipsykologinen tutkimus. Elämänkulun käsite ja sen kytkeytyminen hyvinvointitutkimukseen.

Suoritustapa

Kirjallisuustentti: 3 kirjaa, jotka tentitään yhdellä kertaa kokonaisuutena
Arviointi: 0-5

Tenttipäivät

Syksyllä 2018: ma 1.10., ma 5.11. tai ma 3.12.2018 klo 16.00-20.00
Keväällä 2019: ma 14.1., ma 4.2., ma 4.3., ma 1.4., ma 6.5. tai ma 3.6.2019 klo 16.00-20.00
Syksyn 2019: ma 26.8., ma 30.9., ma 21.10., ma 11.11. tai ma 2.12.2019 klo 16.00-20.00

Oppimateriaali

Kolme kirjaa seuraavista:
1. Hänninen, V.: Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampereen yliopisto, 1999 tai uudempi painos.
2. Cote, J. & Levine, C.: Identity formation, youth, and development: a simplified approach. Psychology Press, 2016.  
3. Rautio, P. & Saastamoinen, M. (toim.): Minuus ja identiteetti. Tampere University Press, 2006.
4. Saarenheimo, M.: Vanhenemisen taito. Vastapaino, 2017.

 

 

Hinta

Oulu: 138 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 97 €)
Kuusamo: 138 € (Hinta kuusamolaisille 104 €)
Raahe: 138 €
Ylivieska: 138 €

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru