Monikulttuurisuus ja vähemmistöt 5 op (OY) - AY700683A

09.12.2024–08.09.2025 Verkossa

Aika ja paikka

9.12.24–8.9.25 välisenä aikana

Opintojaksolla ei ole aloitusluentoa.

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata Suomen etnisten vähemmistöjen historiaa, kulttuuria ja tapoja sekä selittää niitä ongelmia, mitä on syntynyt etnisten vähemmistöjen ja valtaväestön välillä. Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida eri kulttuurien ja etnisten ryhmien kohtaamisesta aiheutuvaa problematiikkaa Suomessa.

Sisältö

Perehtyminen kansainvälisen muuttoliikkeen dynamiikkaan. Jonkin etnisen vähemmistön historiaa sekä monikulttuurisuuden keskeisiä teemoja Suomen osalta.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Verkkotentin tai esseepalautuksen ajankohta
Tentti ma 9.12.24 klo 17.00–20.00
1. uusinta ma 17.3.25 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 8.9.25 klo 17.00–20.00

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 05. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kirjallisuus

  • Tuomas Martikainen, Pasi Saukkonen ja Minna Säävälä (toim.): Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta, luvut 1 ja 4.

sekä lisäksi toinen seuraavista:

  • Panu Pulma: Suomen romanien historia.
  • Veli-Pekka Lehtola: Saamelaiset suomalaiset.

Ilmoita valitsemasi kirjallisuus tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisuuden pääsivun kautta.