Muotoilu liiketoiminnassa 4 op (LY) - UPAMU1004V24

14.02.2025–14.03.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Etäopetuksena seuraavasti:

pe 14.2.25 klo 17.00–19.15
la 15.2.25 klo 9.00–15.00
la 22.2.25 klo 9.00–15.00
ke 26.2.25 klo 17.00–20.15
ke 12.3.25 klo 17.00–20.15
pe 14.3.25 klo 17.15–19.30

Kontaktiopetusta yhteensä 28 t

Kouluttaja

TaM Julius Oförsagd

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää muotoilun roolin ja merkityksen yrityksen tai organisaation liiketoiminnassa ja strategiassa
  • yleistää muotoilun merkityksen laajemmin yhteiskunnassa ja kansantaloudessa
  • soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä erilaisiin liiketoiminnan kehittämisprojekteihin.

Sisältö

Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa liiketoiminnan kehittämisprojektissa. Pohditaan tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallintaa osana liiketoimintaa. Kurssi toteutetaan opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan ja viedään eteenpäin luennoilla. Ryhmätyön aiheena on jonkin palvelun, palvelun osan tai palvelukokonaisuuden kehittäminen käyttäjälähtöisesti liiketoiminnan tavoitteet huomioiden. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, millaisia muotoiluprojektit voivat olla yrityksissä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen/toimeksiantajanedustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot
Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 t), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 t).

Vaadittavat suoritukset
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja loppuraportti.

Kirjallisuus ja muu materiaali

  • Koivisto M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy.
  • Brown, T. & Katz, B. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York, NY: HarperBusiness.
  • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi: H–5