Nuori mieli -koulutus

04.11.2024–20.11.2024 Verkossa

Aika

4.–20.11.2024

Paikka

Verkossa

Kenelle?

Aikuisille, jotka kohtaavat 7–18-vuotiaita lapsia ja nuoria

Ilmoittautuminen

16.10. mennessä

Hinta

130 €

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Aika ja paikka

Koulutuksessa on itsenäistä opiskelua ja verkkotapaamisia seuraavasti:

4.–10.11.24 ensimmäinen itseopiskelujakso verkossa (Moodle)

Ti 12.11.24 klo 17.00–19.30 tapaaminen verkossa (Teams)

13.–19.11.24 toinen itseopiskelujakso verkossa (Moodle)

Ke 20.11.24 klo 17.00–19.30 tapaaminen verkossa (Teams)


Koulutukseen osallistuminen

Koulutus koostuu itsenäisestä verkko-opiskelusta Moodle-oppimisympäristössä sekä verkossa toteutettavista yhteisistä tapaamisista Nuori mieli -ohjaajan johdolla. Koulutuksen laajuus on 12 tuntia. Todistuksen saaminen edellyttää osallistumista yhteisiin tapaamisiin sekä itsenäisesti suoritettavien tehtävien tekemistä. Poissaoloja ei voi korvata ts. korvaavia tehtäviä ei järjestetä.

Kohderyhmä

Nuori mieli -koulutus on tarkoitettu aikuisille, jotka kohtaavat 7–18-vuotiaita lapsia ja nuoria omassa lähipiirissään, työssään tai harrastuksensa kautta.  

Koulutus sopii esimerkiksi lasten ja nuorten vanhemmille ja muille läheisille, harrastustoiminnan ohjaajille sekä sellaisille ammattilaisille, jotka kaipaavat perustietoa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä.

Kouluttaja

Nuori mieli -ohjaaja Ranja Koski

Tavoitteet

Koulutuksen käytyäsi osaat

  • tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä ja heidän yksilöllistä kehitystään
  • kohdata lapset ja nuoret arvostavasti ja ilmaista heille välittämistä
  • toimia avun saamiseksi lapselle tai nuorelle, jonka mielenterveys horjuu
  • arvioida omien toimintatapojesi ja oman hyvinvointisi vaikutusta lasten ja nuorten mielenterveyteen.

Sisältö

Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen
Koulutuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä lisäämällä heitä kohtaavien aikuisten mielenterveysosaamista. Koulutuksen ytimessä on lasten ja nuorten arvostava kohtaaminen sekä heidän mielenterveytensä vahvistaminen arjessa. Koulutus kannustaa aikuista huomioimaan arjen vuorovaikutuksessa lapsen ja nuoren psykologiset tarpeet, voimavarat ja vahvuudet sekä yksilöllisyyden.  

Nuori mieli -koulutuksessa tutustutaan lasten ja nuorten mielenterveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja ilmiöihin ja opitaan tunnistamaan tilanteet, joissa lapsen tai nuoren mielenterveys on vaarassa horjua. Tavoitteena on antaa aikuisille keinoja ja varmuutta lapsen tai nuoren tukemiseen ja tarvittaessa avun hakemiseen. Koulutuksessa perehdytään tavallisimpiin lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja häiriöihin (masennus, ahdistuneisuus ja itsetuhoisuus).  

Koulutuksessa käsitellään myös tapoja, joilla lapsia ja nuoria kohtaava aikuinen voi huolehtia omasta mielen hyvinvoinnistaan.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat
Lapsen tai nuoren arvostava kohtaaminen
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen arjessa
Ajankohtaiset lasten ja nuorten mielenterveyteen vaikuttavat ilmiöt
Toiminta tilanteessa, kun lapsen tai nuoren mielenterveys horjuu
Aikuisen omien voimavarojen merkitys lapsen tai nuoren mielenterveydelle

Hinta

130 € sisältäen koulutukseen kuuluvan kirjan ja todistuksen

Ilmoittaudu

16.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Mieli ry:n kehittämä koulutus

Nuori mieli -koulutus on Mieli ry:n kehittämä koulutus. Kaikki koulutuksia pitävät ohjaajat ovat Mieli ry:n kouluttamia ja hyväksymiä.

Koulutuksessa ollaan vuorovaikutuksessa muiden osallistujien kanssa. Koulutus ei sovi akuutissa kriisissä olevalle. Koulutus voi nostaa muistoja osallistujan omasta lapsuudesta ja nuoruudesta.

Peruskoulutuksen suoritettuaan osallistuja voi halutessaan hakeutua Nuori mieli -ohjaajakoulutukseen.