Nykykirjallisuus 5 op (TY) - YKIR6096

19.09.2022–16.01.2023 Oulu

Aika ja paikka

Tentti Moodlessa

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttiä kesäyliopiston tenttikalenterin kautta.

Kouluttaja

Kirjailija, FT Pirjo Suvilehto

Tavoitteet

Kurssi kehittää tutkimus- ja työelämätaitoja. Opiskelija osaa kuvata nykykirjallisuuden keskeisiä teemoja ja eritellä kaunokirjallisia teoksia kirjallisuushistoriallisessa kontekstissaan. Opiskelijan kulttuurintuntemus ja historian taju syvenevät. Hänen kykynsä itsenäiseen ajatteluun ja laajojen kokonaisuuksien hallintaan kehittyvät.

Sisältö

Tutustuminen nykykirjallisuuteen tutkimuskirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta lukemalla.

Opintosuoritukset

Tentti ma 19.9.22 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 14.11.22 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 16.1.23 klo 17.00-22.00

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

Kirjallisuuslista luetaan kokonaan tarkoittaen teoriakirjoissa yhtä kokonaista ja lyhyempiä pätkiä neljästä muusta. Kaunokirjallisuutena on 9 teosta, joista viimeisessä on paljon valinnan varaa.  Luovat kirjoittajat voivat painottaa lukupaketin äärellä kirjoittajan näkökulmaa! Eli ei vaadita kirjallisuustieteellistä analyysia, vaan kirjoista puhumista kirjoittajan näkökulmasta.

Teoriakirjat:
- Boxall, Twenty-First Century Fiction
- Kosonen et al. (toim.),Tarinoiden paluu (s. 15–42)
- Kosonen et al. (toim.), Imperiumin perilliset (s. 17–56)
- Kähkönen ja Meretoja (toim.), Muistijälkiä (s. 16–74)
- Huttunen ja Klapuri (toim.), Kenen aika? (s. 15–42)

Kaunokirjallisuus:
- Kane, 4.48 Psychosis (teoksessa Complete Plays)
- DeLillo, Cosmopolis
- Adichie, Half a Yellow Sun (Puolikas keltaista aurinkoa)
- Pink, I Am Going to Clone Myself Then Kill the Clone and Eat It (Aion kloonata itseni ja tappaa kloonini ja syödä sen)
- Erpenbeck, Mennä, meni mennyt
- Cusk, Ääriviivat
- Louis, Ei enää Eddy
- Knausgård, Min kamp 1 (Taisteluni 1)

Lisäksi yksi seuraavista:
- Lahiri, Namesake (Kaima)
- McEwan, Saturday (Lauantai)
- Ishiguro, Never Let Me Go (Ole luonani aina)
- Franck, Die Mittagsfrau (Keskipäivän haltija)
- Grossman, Sinne missä maa päättyy
- Egan, A Visit from the Goon Squad (Aika suuri hämäys)
- Shishkin, Sinun kirjeesi
- Houellebecq, Soumission (Alistuminen)

Lisätiedot

Tämä jakso (5 op) on osa kokonaisuutta Kirjoittamisen erityisalat (20 op),jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta yhteen kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista.