Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus

20.09.2024–28.09.2024 Verkossa

Opetushallinnon tutkinnon suorittaminen on yksiselitteinen tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen riittävä opetushallinnon tuntemus, jota rehtorilta muodollisena kelpoisuusvaatimuksena tehtävään edellytetään. Saavutettu kelpoisuus kattaa sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, uudessa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetusta toiminnasta vastaaminen edellyttää.

Opetushallinnon tutkinnon perusteet ja tutkintovaatimukset on jälleen kerran uudistettu opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen perusteella. Uudet perusteet ja tutkintovaatimukset tulivat voimaan elokuussa 2022.

Aika

20.–21.9. ja 27.–28.9.2024, pe klo 15.30–20.30 ja la klo 9.00–15.30

Paikka

Verkossa

Kohderyhmä

Opetusalan hallinnollisissa tehtävissä toimivat tai niihin hakeutuvat

Ilmoittautuminen

2.9. mennessä

Hinta

250 €

Aika ja paikka

20.–21.9. ja 27.–28.9.2024, pe klo 15.30–20.30 ja la klo 9.00–15.30 verkossa

Koulutus toteutetaan verkkokurssina (Zoom). Osallistuja tarvitsee internetyhteyden ja mikrofonin (esim. headset tai tietokoneen sisäinen mikrofoni) sekä mahdollisesti web-kameran. Tarkemmat ohjeet kerrotaan kutsussa.

Kohderyhmä

Opetushallinnon tutkinto ja valmentava koulutus on tarkoitettu opetusalan hallinnollisissa tehtävissä toimiville ja opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittamisesta on luonnollisesti hyötyä opetusalan vaativissa tehtävissä laajemminkin.

Oppilaitosten ja koulujen toimintaympäristö muuttuu koko ajan monitahoisemmaksi ja organisaation johtaminen vaatii osaamista ja perustietoja useilta yhteiskunnan sektoreilta. Tietämys ja osaaminen myös vanhenevat opetustoimen substanssilainsäädännön ja muun lainsäädännön muutosten myötä. Valmentava kurssi antaa hyvän kuvan voimassa olevasta lainsäädännöstä ja alemman asteisesta normistosta myös tutkinnon aikanaan suorittaneille.

Kouluttaja

OTK Lauri Liusvaara
Liusvaaralla on työkokemusta OPH:sta, OAJ:sta ja OPM:stä. Hän on kirjoittanut oppikirjoja rehtoreille ja sivistystoimen johdolle sekä toiminut rehtoreiden ja opettajien täydennyskouluttajana 15 vuoden ajan. Liusvaara on toiminut Opetushallinnon tutkinnon kouluttajana ja tentaattorina 7 vuotta.

Sisältö

Koulutus valmentaa Opetushallinnon tutkinnon eri osien aihealueisiin, jotka ovat elokuusta 2022 lukien:

A-osa: Hallinnon perusteet

1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
2. Opetustoimen hallinto
3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit

4. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
5. Rehtori pedagogisena johtajana
6. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)


Kuulustelut

Tutkinnon laajuus on 15 op ja se suositellaan suoritettavaksi kahtena kirjallisena kuulusteluna (A-osa ja B-osa).

Jos olet suorittanut tutkinnon toisen osan, joko A- tai B-osan, vuoden 2018 tai 2021 määräysten mukaisesti, voit suorittaa tutkinnon jälkimmäisen osan joko vuoden 2018,  2021 tai 2022 määräysten mukaisesti.

Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina. Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun.

Opetushallinnon tutkinnon kirjalliseen kuulusteluun on mahdollista osallistua esim. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa määrättyinä tenttipäivinä. Katso Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämät Opetushallinnon tutkinnon kirjalliset kuulustelut täältä.

Lisäksi on ilmoittauduttava Opetushallitukseen OTI-järjestelmän kautta viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää.


Tutkintomaksu

Opetushallituksen tutkintomaksu on 290 euroa kattaen kaikki suoritukset sekä todistuksen. Uusintatentistä peritään 98 euroa, mikä maksetaan myös ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna.

Lue tarkemmin tutkinnon suorittamisesta Opetushallituksen sivulta https://www.oph.fi/fi/palvelut/opetushallinnon-tutkinto-ja-valmentava-koulutus

Hinta

250 € sisältäen valmentavan koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittaudu

2.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Valmentava koulutus:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuulustelut:
Sirpa Vesala, puh. 044 465 2206, sirpa.vesala@pohjois-pohjanmaa.fi

Katso Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämät Opetushallinnon tutkinnon kirjalliset kuulustelut täältä.

Uudet tenttipäivät julkaistaan puoleksi vuodeksi kerrallaan.