Oppimismotivaation tukeminen

05.11.2024–26.11.2024 Verkossa

Aika

5.11. ja 26.11.24 klo 13–15.30

Paikka

Verkko

Kenelle

Opettajille ja ohjaajille

Ilmoittautuminen

17.10. mennessä

Hinta

130 €

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Aika ja paikka

Ti 5.11. ja 26.11.24 klo 13–15.30 verkossa (Zoom), tarkemmat tiedot kerrotaan kutsussa

Lisäksi välitehtävänä on omaan työhön sovellettava oppimistehtävä.

Kohderyhmä

Perusopetuksen ja toisen asteen opettajat sekä koulunkäynnin ohjaajat

Kouluttaja

PsT, tietokirjailija Kati Vasalampi

Vasalampi Kati

Kouluttaja on tutkinut lasten ja nuorten oppimismotivaatiota lähes 20 vuoden ajan. Hän työskentelee erityispedagogiikan apulaisprofessorina Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella ja on innostunut tutkimustiedon soveltamisesta arkielämään oppijoiden ja koulun ammattilaisten hyödyksi. Hän on julkaissut vuonna 2022 kirjan Näin motivoit oppimaan (Santalahti-kustannus).

Tavoitteet

Koulutuksen käytyäsi osaat

  • tunnistaa oppimismotivaatiota tukevan vuorovaikutuksen keskeisiä elementtejä
  • suunnitella oppimismotivaatiota tukevia käytänteitä
  • tarkastella ja kehittää omaa toimintaasi oppimismotivaation ylläpitäjänä.

Sisältö

Koulutuksessa lähestymme oppimismotivaatiota tutkimustietoon nojautuen, mutta käytännönläheisesti pohtien, millainen motivaatio sitouttaa koulunkäyntiin ja oppimiseen. Koulutus antaa konkreettisia ja tutkimustiedon mukaisia työvälineitä motivoivan oppimisympäristön luomiseen ja erilaisten oppijoiden oppimismotivaation tukemiseen.

Koulutus sisältää seuraavat osiot:

  1. Mitä on motivaatio ja mitkä ovat oppimismotivaation tukemisen keskeiset periaatteet?
  2. Työkaluja oppimismotivaation tukemiseen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja palautteenannossa
  3. Oppimistilanteet ovat moninaisia: Miten tukea oppimismotivaatiota sytyttäviä myönteisiä tunteita, uskomuksia ja sinnikkyyttä erilaisissa oppimistilanteissa ja oppimisympäristöissä?

Hinta

130 €

Ilmoittaudu

17.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.