Översättning 5 op (OY) - ay00AG30

Verkossa

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin

Etäopetus

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

De studerande kan översätta texter från olika ämnesområden mellan språkparet finska-svenska. De kan ändamålsenligt utnyttja språkliga hjälpmedel och samarbeta i grupp. De kan kritiskt analysera och diskutera översättningar och är medvetna om sina utvecklingsutmaningar i flerspråkig textproduktion.

Sisältö

Översättningsövningar med huvudvikt i texter från finska till svenska.

Toteutustavat
Kontaktndervisning, hemöversättningar som utförs individuellt och i grupp
Fortlöpande examination och/eller översättningsprov

Esitietovaatimukset
Språkfärdighet 1 och Språkfärdighet 2

Arviointi
0-5