Översättning 5 op (OY) - ay00AG30

03.09.2024–26.11.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ryhmä:
Ti 3.9. - 26.11.24 (ei vk 43) klo 16.30 - 18.00 (24 t)

Lapin kesäyliopiston ryhmä:
Ma 2.9. - 25.11.24 (ei vk 43) klo 16.30 - 18.00 (24 t)

Etäopetus

Kouluttaja

FM Ida Valtonen

Tavoitteet

De studerande kan översätta texter från olika ämnesområden mellan språkparet finska-svenska. De kan ändamålsenligt utnyttja språkliga hjälpmedel och samarbeta i grupp. De kan kritiskt analysera och diskutera översättningar och är medvetna om sina utvecklingsutmaningar i flerspråkig textproduktion.

Sisältö

Översättningsövningar med huvudvikt i texter från finska till svenska.

Toteutustavat
Kontaktndervisning, hemöversättningar som utförs individuellt och i grupp
Fortlöpande examination och/eller översättningsprov

Esitietovaatimukset
Språkfärdighet 1 och Språkfärdighet 2

Arviointi
0-5