P1 Johdatus politiikan tutkimukseen, 5 op (TY) - POLT0005

06.11.2024–08.01.2025 Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska

Tavoitteet

Kurssin suorittanut tuntee valtio-opin ja kansainvälisen politiikan peruskäsitteitä ja -teorioita, hahmottaa alojen suhteita muihin yhteiskuntatieteisiin ja tuntee keskeisten tutkimussuuntausten perusteemat. Opiskelija kykenee arvioimaan politiikkaa kriittisesti ja analyyttisesti sekä tiivistämään kompleksisia asioita ja hahmottamaan oleellisuuksia.

Sisältö

Kurssi esittelee valtio-opin ja kansainvälisen politiikan tutkimuksen peruskäsitteitä ja -teorioita, tutkimusotteita ja -suuntauksia, oppihistoriaa sekä suhteita lähitieteisiin.

Oppimateriaali

Heywood, A.: Politics, 5th Edition (2019)
Hastedt, G. & Felice, W.: Introduction to International Politics. Global Challenges and Policy Responses (2019)

Tenttipäivät

Ke 6.11., ke 4.1.2024 tai ke 8.1.2025 klo 17.00-20.00, suoritetaan salitenttinä kullakin paikkakunnalla

Kirjatentin vastuuhenkilö

VTM Kimmo Makkonen

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 23.10.2024 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Valtio-oppi, perusopinnot 25 op (TY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.