P2 Johdatus poliittiseen historiaan, 5 op (TY) - POLT0007

18.09.2024–04.12.2024 Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä historiantutkimuksen ja poliittisen historian lähtökohtiin ja historiaan sekä lähihistorian erityiskysymyksiin. Opiskelija oppii erittelemään historiankirjoituksen tarkoitusperiä ja tutustuu historiantutkimuksen menetelmien historialliseen kehitykseen. Lisäksi hän perehtyy erilaisiin tapoihin analysoida ja tulkita menneisyyttä.

Sisältö

Kurssi käsittelee historiantutkimuksen ja poliittisen historian tutkimuksen eri aihepiirejä ja lähestymistapoja. Lisäksi perehdytään Turun poliittisen historian tutkimuksen tämän hetken painopistealueisiin.

Toteutustapa

Opintojaksossa kaksi erillistä tenttiä. Molemmat tentit pitää olla hyväksytysti suoritettu, jotta saa suoritusmerkinnän opintorekisteriin (tenttiarvosanojen keskiarvo).

Oppimateriaali 1. tenttiin

1. Donnelly, M. & Norton, C. (2011): Doing History. Luvut 1-6    
2. Hyytiäinen Nina & Tähtinen Juhani (2008): Historian tutkimus ja lähteet. http://www.kasvhistseura.fi/sites/kasvhistseura.fi/files/11.%20Historian%20tutkimus%20ja%20l%C3%A4hteet%2C%20Nina%20Hyyti%C3%A4inen%2C%20Juhani%20T%C3%A4htinen.pdf
3. Kalela, Jorma (2010): Historian rakentamisen mieli ja tutkijan valinnat. Teoksessa Medeiasta pronssisoturiin. Kuka tekee menneestä historiaa? https://thy.fi/wp-content/uploads/2011/09/HM6-41-60.pdf  
4. Tosh, J. (2015): The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History. Luvut 1-4 ja 6-8

Tenttipäivät 1. tenttiin

Ke 18.9., ke 9.10. tai ke 6.11.2024 klo 17.00-20.00, suoritetaan salitenttinä kullakin paikkakunnalla

Kirjatentin vastuuhenkilö

FM, VTM Juho Wilska

Oppimateriaali 2. tenttiin

1. Donnelly, M. & Norton, C. (2011): Doing History. Luvut 7, 9 ja 10
2. Tosh, J. (2015): The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History. Luvut 9-12 ja Conclusion.
3. Väyrynen, Kari & Pulkkinen, Jarmo: (toim., 2016): Historian teoria – lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan. Luvut 4 ja 7
4. Karimäki, Jenni (2016): Lectio Praecursoria: Tulevaisuuden lähtökohdista kansanvallan kolmiliittoon – Kansallinen edistyspuolue ja kansallisen eheytymisen politiikka 1919–1939. https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108704
5. Laamanen, Ville (2014): Lectio Praecursoria: Suuri levottomuus – Olavi Paavolaisen kulttuurinen katse ja matkat 1936–1939. https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108568
6. Sihvola, Juha (2003): Historian kansallinen tehtävä ennen ja nyt. https://www.historiallinenaikakauskirja.fi/wp-content/uploads/2019/05/PK-012003.pdf  
7. Tervonen, Miika (2014): Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta. Teoksessa Markkola, Pirjo et al. (toim.) Kotiseutu ja kansakunta: miten suomalaista historiaa on rakennettu. https://www.koneensaatio.fi/wp-content/uploads/Tervonen_Historiankirjoitus_ja_myytti_SKS.pdf

Tenttipäivät 2. tenttiin

Ke 9.10., ke 6.11. tai ke 4.12.2024 klo 17.00-20.00, suoritetaan salitenttinä kullakin paikkakunnalla

Kirjatentin vastuuhenkilö

FM, VTM Juho Wilska

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 4.9.2024 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Valtio-oppi, perusopinnot 25 op (TY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.