P3.1 Ideologioiden muotoutuminen, 3 op (TY) - POLT0003

11.11.2024–22.12.2024 Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska

Tavoitteet

Opiskelijalla on kurssin suoritettuaan yleiskäsitys eurooppalaisperäisistä ideologioista ja niiden kehityksestä.

Työelämärelevantit tavoitteet: kurssi kehittää tutkivan työ- ja ajattelutavan sekä tieteellisen tiedontuotannon perustaitoja (mm. erilaisten näkökulmien ja niiden vaikutuksen hahmottaminen); tiedon omaksumisen ja itsenäisen prosessoinnin taidot.

Sisältö

Kurssi perehdyttää erilaisten poliittis-yhteiskunnallisten ajattelutapojen muotoutumiseen ja oman aikamme keskeisiin eurooppalaisiin ideologioihin.

Toteutustapa

Verkkokurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentotallenteeseen ja artikkeleihin pohjautuvat kirjalliset tehtävät viikoilla 46 - 51 (kolme erillistä tehtävää)

Vastuuhenkilö

VTM Seppo Piiparinen

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 30.10.2024 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Valtio-oppi, perusopinnot 25 op (TY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.