P4 Poliittiset järjestelmät, 5 op (TY) - VALT1005

05.02.2025–16.04.2025 Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa poliittisten järjestelmien tutkimuksen peruslähtökohdat sekä tuntee suomalaisen ja eurooppalaisten poliittisten järjestelmien perusrakenteet ja erot.

Sisältö

Poliittisten järjestelmien tutkimuksen perusteet.

Oppimateriaalit

Valitse kolme (3) kirjaa seuraavista:
Mattlin, M., Paltemaa, L. & Vuori, J.: Kiinan poliittinen järjestelmä (2022)
Niemi, M. & Raunio, T. & Ruostetsaari, I. (toim.): Poliittinen valta Suomessa (2017)
Ginsberg, B., et. al.: We the People (Core Edition) (2021)
Kenealy, D., et. al. (toim.): The European Union - How Does It Work? (Sixth Edition) (2022)

Tenttipäivät

Ke 5.2., ke 26.2. tai ke 16.4.2025 klo 17.00-20.00, suoritetaan salitenttinä kullakin paikkakunnalla

Kirjatentin vastuuhenkilö

VTM Kimmo Makkonen

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 22.1.2025 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Valtio-oppi, perusopinnot 25 op (TY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.