P5 Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen, 5 op (TY) - VALT1176

26.02.2025–14.05.2025 Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa maailmanpolitiikkaan liittyvän tiedon, kansainvälisten järjestöjen, konfliktien, ulkopolitiikan ja globalisaation merkityksen oppiaineen näkökulmasta. Opiskelija kykenee politiikan kriittiseen arviointiin ja luentaan sekä aineistonhankintaan ja sen kirjalliseen analyysiin.

Sisältö

Perusteet kansainvälisen järjestelmän toimijoista ja ilmiöistä.

Oppimateriaalit

Pakollinen: Rittberger, V. & Zangl, B. & Staisch, M.: International Organization: Polity, Politics and Policies, 3p (2006)
Valitse kaksi (2) kirjaa seuraavista:
Edenborg E. & Tornhill S. & Åse C (red.) Feministiska perspektiv på global politik (2021)
Forsberg, T. & Patomäki, H.: Debating the War in Ukraine: Counterfactual Histories and Future Possibilities (2023)
Hudson V.: Foreign policy analysis: classic and contemporary theory (2014)
Nyyssönen, H.: Unkarilaisen autoritarismin nousu (2024)

Tenttipäivät

Ke 26.2., ke 16.4. tai ke 14.5.2025 klo 17.00-20.00, suoritetaan salitenttinä kullakin paikkakunnalla

Kirjatentin vastuuhenkilö

VTM Sakari Nieminen

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle 12.2.2025 mennessä opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Valtio-oppi, perusopinnot 25 op (TY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.