Positiivinen johtaminen ja kukoistavat organisaatiot 35 / 42 op 2024

07.10.2024–09.06.2025 Verkossa

”Positiivinen johtaminen viittaa useiden sellaisten positiivisten käytänteiden toteuttamista, jotka auttavat yksilöitä ja organisaatioita saavuttamaan suurimman kapasiteettinsa, kukoistamaan työssä, kokemaan kohottavaa energiaa ja saavuttamaan sellaisen tehokkuuden tason, johon olisi vaikeaa muutoin yltää.”
Professori Kim Cameron, Center of Positive Organizational Scholarship, Michiganin yliopisto

Aika

07.10.2024–9.6.2025

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

Kaikki organisaatioiden ja oman itsensä kehittämisestä kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

18.9. mennessä

Hinta

3390 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

7.10.20.2024–9.6.2025 verkossa, ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kurssi jakautuu kahdeksaan noin kuukauden mittaiseen moduuliin, joissa jokaisessa on luentoja verkossa ja erilaisia tehtäviä, joiden avulla oma johtamismalli ja -filosofia rakentuvat ja tarkentuvat.

Johdanto ma 7.10.24 klo 8.00–9.30 verkko
Moduuli 1 pe 11.10.24 klo 8.00–12.00 verkko
Moduuli 2 ma 9.12.24 klo 8.00–12.00 verkko
Moduuli 3 ma 13.1.25 klo 8.00–12.00 verkko
Moduuli 4  ma 10.2.25 klo 8.00–12.00 verkko
Moduuli 5 ma 10.3.25 klo 8.00–12.00 verkko
Moduuli 6 ma 7.4.25 klo 8.00–12.00 verkko
Moduuli 7 ma 12.5.25 klo 8.00–12.00 verkko
Moduuli 8 ma 9.6.25 klo 8.00–12.00 verkko

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu erilaisten organisaatioiden johtajille ja esihenkilöille, esihenkilötehtäviin tähtääville, henkilöstön tai organisaation kehittämisestä vastaaville, tiimin vetäjille, eri alojen valmentajille, mutta myös jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään ja itsensä johtamista tai on kiinnostunut positiivisesta vaikuttamisesta.

Kouluttaja

Kansainvälisesti palkittu johtajuuden kehittäjä, väitöstutkija, konsultti, tietokirjailija, motivaatio- ja menestysvalmentaja, positiivisen johtamisen ja positiivisen psykologian asiantuntija sekä tuotantotalouden DI Johanna Huhtamäki..

Kouluttaja on suorittanut laajasti opintoja positiivisesta psykologiasta Itä-Lontoon yliopistossa ja valmistunut sieltä positiivisen psykologian ja valmentamisen psykologian maisteriksi (MAPPCP). Hänellä on vahva käytännön työelämäkokemus organisaatioiden kehittämisestä ja esihenkilönä toimimisesta.

Tavoitteet

Koulutusohjelma tarjoaa monia positiivisen johtamisen työkaluja. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja:

 • Merkityksellisyys: Osaa arvioida organisaationsa merkityksellisyyden kokemusta ja tunnistaa, mistä ja miten merkityksellisyydenkokemus rakentuu. Osaa toimia tavoilla, jotka mahdollistavat merkityksellisyydentunteen syntymisen ja sen vahvistumisen.
 • Hyvinvoinnin johtaminen: Osaa johtaa hyvinvointia. Pystyy kehittämään hyvinvointia, suorituskykyä ja tehokkuutta erilaisia hyvinvoinnin viitekehyksiä soveltaen.  
 • Sisäinen motivaatio: Osaa arvioida ja kehittää edellytyksiä sisäisen motivaation tukemiseen ja vahvistamiseen.
 • Sitoutuminen: Osaa mitata sitoutumista ja arvioida niiden vaikutuksia yksilöön, tiimiin ja organisaatioon. Osaa kehittää oikeanlaista sitoutumista.
 • Resilienssi: Osaa johtaa yksilöiden, tiimien ja organisaation joustavuutta ja muutoskykyisyyttä. Osaa luoda ja kehittää myönteistä lähestymistä haasteisiin ja vastoinkäymisiin.
 • Positiivinen muutosjohtaminen: Osaa suunnitella positiivisia tavoitteita. Osaa suunnitella arvostavaa kyselyä hyödyntäen edellytykset positiiviselle muutokselle. Pystyy arviomaan ja suosittelemaan positiivista muutosta edistäviä toimenpiteitä. Osaa johtaa positiivista sitoutumista muutokseen.
 • Positiiviset tunteet: Osaa johtaa tunteita ja tunneilmapiiriä. Osaa toimia tavoilla, jotka tuottavat ja edistävät positiivisia tunteita ja kokemuksia.
 • Psykologinen pääoma: Osaa kehittää ja rakentaa kestävää psykologista pääomaa ja osaa hyödyntää HERO-mallia (Hope, Efficacy, Resilience & Optimism) organisaation voimavarana ja resurssina.
 • Psykologinen turvallisuus: Pystyy arvioimaan tiimien ja organisaation psykologisen turvallisuuden tasoja. Osaa rakentaa, kehittää ja johtaa organisaation psykologista turvallisuutta.
 • Ihmissuhteet: Osaa kehittää ja johtaa positiivisia ihmissuhteita työssä. Osaa ratkaista ristiriitoja positiivisella ja yhteistyötä rakentavalla otteella.
 • Virheistä oppiminen: Osaa luoda, kehittää ja johtaa oppivia tiimejä. Osaa muuttaa virheet oppimiseksi ja voimavaroiksi.
 • Vahvuudet: Osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja laajentaa niiden hyödyntämistä tehokkaasti positiivisena johtajana. Osaa tunnistaa, hyödyntää ja kehittää yksilöiden ja tiimien vahvuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa suurempi potentiaali niin yksilö-, tiimi-, kuin organisaatiotasollakin.
 • Mittaaminen: Osaa mitata positiivisen johtamisen tuloksia, ymmärtää mittaamisen tuloksia ja osaa suositella niiden perustella korjaavia toimenpiteitä.
 • Interventiot: Osaa ehdottaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvat interventiot ja toiminnot.      
 • Myötätunto: Osaa luoda, kehittää ja johtaa ilmapiiriä, jossa myötätunto toimii tiimien ja organisaation vahvuutena ja suorituskyvyn parantajana.
 • Kasvunajattelu: Osaa kehittää yksilöiden ja tiimien kasvunajattelua menestyksen saavuttamiseksi.
 • Kommunikaatio: Osaa kehittää ihmisten ja tiimien välistä kommunikaatiota positiiviseksi, rakentavaksi ja vahvistavaksi. Osaa rakentaa positiivisen kommunikaatioyhteyden myös haasteellisissa tilanteissa.  
 • Palautteen antaminen: Osaa rakentaa ja kehittää positiivisen palautteen kulttuurin. Osaa luoda olosuhteet, joissa korjaavaa palaute voidaan muuttaa rakentavaksi kasvuksi.
 • Kuunteleminen: Osaa kuunnella aktiivisesti. Osaa rakentaa kunnioittavan ja kuuntelevan ilmapiirin.

Sisältö

Positiivinen johtaminen korostaa kolmea näkökulmaa:

 1. Se painottaa positiivisesti poikkeavaa suorituskykyä tai merkittävästi tavanomaisen tai odotetun ylittäviä tavoitteita.
 2. Se keskittyy vahvuuksiin, siihen, mikä on hyvää – mahdollisuuksiin, inhimillisen potentiaalin vahvistamiseen, kukoistuksen ja menestymisen mahdollistamiseen.
 3. Se vahvistaa ihmisissä olevaa hyvää.

Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille laajan, monipuolisen ja kattavan näkemyksen ja ymmärryksen positiivisen johtamisen ja positiivisista organisaatioista sekä niiden keskeistä teorioista ja viitekehyksistä. Lisäksi osallistujat osaavat soveltaa erilaisia teorioita omissa organisaatioissaan. Kehittyminen positiiviseksi johtajaksi vaatii teorioiden tuntemisen lisäksi itsensä kehittämistä ja omien ajattelumalliensa haastamista. Koulutusohjelmassa syvennytään myös itseensä positiivisena johtajana: kehitetään omia vahvuuksia ja haastetaan itseä kohti uudenlaista ajattelu- ja toimintatapaa. Koulutuksen aikana jokaiselle rakentuu aikana henkilökohtainen positiivinen johtamismalli ja -filosofia, joka mahdollistaa tiedon ja käytännön yhdistämisen itselle merkityksellisellä tavalla.

Kahdeksan kuukauden koulutuksen aikana osallistujat saavat laajan ja kattavan ymmärryksen positiivisesta johtamisesta ja positiivisesta organisaatiopsykologiasta sekä niihin siihen liittyvistä keskeistä teorioista ja viitekehyksistä. Lisäksi osallistujat osaavat soveltaa erilaisia teorioita omissa organisaatioissaan. Kurssin aikana jokaiselle rakentuu aikana henkilökohtainen positiivinen johtamismalli ja -filosofia, joka tekee hänestä positiivisen johtajan omassa organisaatiossaan.

Moduuli 1: Mitä positiivinen psykologia tarjoaa työelämään
•    Mitä on positiivinen psykologia
•    Hyvinvointi ja sen merkitys työssä
•    Hyvinvoinnin johtaminen
•    Työn imu ja flow
Moduuli 2: Positiiviset organisaatiot
•    Millaisia ovat positiiviset organisaatiot?
•    Positiivinen organisaatiotiede (POS)
•    Positiivinen organisaatiokäyttäytyminen (POB)
•    Hyveet organisaatioissa ja työssä
•    Psykologinen pääoma (psyCap) ja HERO-malli (toivo, pystyvyys, resilienssi ja  myönteisyys)
Moduuli 3: Positiivinen johtaminen
•    Mitä on positiivinen johtaminen
•    Positiivisen johtaminen strategiat
•    Positiivisen johtamisen mallit
•    Transformationaalinen ja autenttinen johtajuus
•    Positiivisen johtajan ominaisuudet
Moduuli 4: Positiivinen ilmapiiri
•    Tunteiden merkitys työssä
•    Positiivisten tunteiden vahvistaminen ja jaettu positiivinen affekti
•    Tunteiden johtaminen
•    Myötätunnon merkitys ja vahvistaminen
•    Kiitollisuus ja anteeksianto työssä
Moduuli 5: Positiiviset ihmissuhteet  
•    Korkealaatuiset yheyden ja niiden rakentaminen (HQR)
•    Ihmissuhde-energia
•    Psykologinen turvallisuus ja sen tasot
•    Virheistä oppiminen
•    Sitoutuminen
Moduuli 6: Positiivinen kommunikaatio
•    Kuuntelemisen taito
•    Tukea antava kommunikaatio
•    Jämäkkä kommunikaatio
•    Heikko ja vahva kommunikaatio
•    Positiivisen palautteen tärkeys ja sen antaminen
•    Korjaavan palautteen antaminen rakentavasti
Moduuli 7: Positiivisen merkityksen luominen
•    Merkityksellisyyden mallit
•    Mitä merkitys merkitsee
•    Työorientaatiot
•    Vahvuuksien voima
•    Vahvuusperusteinen ajattelu ja johtaminen
•    Kasvunajattelun tukeminen
•    Sisäinen motivaatio
Moduuli 8: Positiivinen muutos
•    Muutokset organisaatioissa
•    Positiivinen muutosjohtaminen
•    Suunniteltu organisaatiomuutos
•    Muutosten vastustaminen, muutosvalmius ja tunteet muutostilanteissa
•    Positiivisia lähestymistapoja organisaatiomuutoksiin: Arvostava kysely, SOAR ja dialoginen ajattelutapa
•    Postiivisten tavoitteiden voima

Suorittaminen

Koulutusohjelma koostuu luennoista, tehtävistä ja yhteisistä työskentelyhetkistä. Suoritustapa tukee joustavuutta ja mahdollistaa osallistumisen työn ohessa. Moduulien luennot ja tehtävät löytyvät kurssialustalta ja niihin voi perehtyä juuri sillioin, kun se parhaiten itselle sopii. Yhteisissä hetkissä syvennytään moduulin aiheisiin yhteisillä keskusteluilla ja harjoitusten avulla.

Opiskelijat saavat koulutusohjelmasta 35 opintopistettä, kun he perehtyvät luentomateriaaliin, tekevät tehtävät ja osallistuvat yhteisiin työskentelyhetkiin. Lisäksi opiskelijoilla on niin halutessaan mahdollisuus saada koulutusohjelmasta 42 opintopistettä tekemällä edellä mainittujen lisäksi kirjallisen syventävän Case-kuvauksen jostain kurssin aihepiiristä.

Koulutusohjelma arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Koulutusohjelman (35 op) hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista yhteisiin hetkiin (mahdollisista poissaoloista ja niiden korvaamisesta sovitaan kouluttajan kanssa) ja tehtävien palauttamista. Lisäksi 42 opintopisteen hyväksytty suorittaminen edellyttää case-tutkimuksen laatimista ja palauttamista.

Hinta

3390 €
Hinta sisältää koulutuksen, verkkotehtävät ja materiaalin sähköisenä; laskutetaan neljässä erässä

Ilmoittaudu

18.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus toteutetaan mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (18.9.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Positiivinen johtaminen

Positiivinen organisaatiopsykologia on tieteellistä tutkimusta siitä, mikä organisaatiossa ja työelämässä koetaan positiivisina kokemuksina ja ominaisuuksina. Sen tavoitteena on kehittää organisaatioiden tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua. Ongelmien ja uhkien sijaan positiivinen organisaatiopsykologia keskittyy positiivisiin piirteisiin, kyvykkyyksiin ja mahdollisuuksiin. Positiivinen organisaatiopsykologia etsii vastauksia siihen, mikä organisaatiossa innostaa, on hyvää ja energiaa-antavaa.

Positiiviset johtajat ovat ratkaisevan tärkeitä yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden optimaalisen suorituskyvyn mahdollistajia. Positiivinen johtaminen on positiivisen organisaationpsykologian yksi merkittävimmistä tekijöistä ja se keskittyy siihen, miten johtajat ja esimiehet vaikuttavat organisaatioon. Positiivinen johtaminen perustuu tieteeseen ja auttaa johtajia ja esimiehiä luomaan ympäristön, joka samanaikaisesti hyvinvoinnin lisääntymisen ja kukoistuksen mahdollistumisen kanssa lisää kasvua, tuottavuutta ja kannattavuutta. Positiivinen johtaja hyödyntää yksilöiden ja tiimien vahvuuksia ja keskittyy suorituskyvyn kehittämiseen, motivaation, sitoutumiseen, resilienssiin ja ihmisten väliseen dynamiikkaan. Positiivisella johtamisella on neljä päästrategiaa: Positiivinen ilmapiiri, positiiviset ihmissuhteet, positiivinen kommunikaatio ja positiivinen merkitys.

Miksi positiivista johtamista tarvitaan?

Muuttuva työelämä ja lisääntyvä pahoinvointi huutavat uudenlaista johtamisotetta – se mikä toimi aiemmin, ei yleensä ole toimivaa uuden edessä. Tarvitaan taitoa kohdata ihmiset ja aitoa ymmärrystä heidän tunteistaan ja tarpeistaan. Tarvitaan positiivista johtamista, joka haasteiden keskellä keskittyy siihen, mikä on hyvää, toimivaa ja tulosta tuottavaa niin yksilön, tiimin kuin organisaatioidenkin kannalta.
Nimestään huolimatta positiivinen johtaminen ei ole varsinaisesti positiivista, vaan tieteellistä tutkimusta siitä, mikä mahdollistaa sekä yksilöiden että organisaatioiden kukoistuksen, optimaalisen hyvinvoinnin. Positiivinen johtaminen keskittyy heikkouksien sijaan vahvuuksiin, ongelmien sijaan mahdollisuuksiin ja haasteiden sijaan siihen, mikä on erinomaista yksilöissä ja organisaatioissa. Se edistää innostusta, oppimista, hyvinvointia ja suoritustasoa samoin kuin työyhteisöjen tuloksellisuutta, tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua.

Palautetta aiemmasta koulutuksesta

Positiivisen johtamisen ja kukoistavien organisaatioiden koulutusohjelma oli yksi tähänastisen elämäni mielenkiintoisimmista koulutuksista.
Koulutus oli todella syvä sukellus hyvinvoinnin ja kukoistavan organisaation alkulähteille sekä positiivisen psykologian maailmaan. Pääsimme perehtymään mm. laadukkaaseen vuorovaikutukseen ja korkean tason yhteyksiin ihmisten välillä. Teimme vahvuuskartoituksia ja etsimme puuttuvia palasia, jotta ihmiset ja organisaatiot voisivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä.  
Johanna on todella perehtynyt asiaansa ja alansa uran uurtajia Suomessa. Innostus välittyi ja tarttui meille kaikille mukana olleille. Voin lämpimästi suositella koulutusta kaikille, joita tämä tärkeä asia kiinnostaa ja uskon edellä mainittujen asioiden olevan tulevaisuudessa entistä merkittävämpi asia työyhteisöissä, jotta ihmiset pääsevät käyttämään korkeinta potentiaaliaan.
Miia Petäjäsoja, vientipäällikkö

Koulutus oli äärimmäisen hyvä ja monipuolinen. Olin juuri aloittanut esimiestehtävissä ja tästä sain valtavan hyvät työvälineet johtamiseen! Jokaisen johtajan ja johtajaksi tähtäävän tulisi ehdottomasti käydä tämä koulutus. Kouluttaja oli todella motivoiva, ammattitaitoinen sekä mukaansatempaava. Koulutusmateriaaleissa oli todella laajasti käyty eri aihealueita läpi ja lähiopetuspäivät olivat äärimmäisen antoisia ja ajatuksia herättäviä. Suosittelen ehdottomasti jokaiselle!
Janina, varhaiskasvatuksen lähiesihenkilö

Tämä oli paras koulutus ikinä. Kurssisisältö herätti laajuudellaan suuria odotuksia. Johannan asiantuntemus ja intohimo aiheeseen lunasti kaikki odotukseni -  usein myös jopa ylitti ne!
Petra Karresuo-Viitanen, HR Business Partner