ay555285A Projektinhallinta 5 op (OY)

28.10.2024–08.12.2024 Verkossa

Aika ja paikka

28.10.-8.12.2024

Kouluttaja

Apulaisprofessori, TkT, Kirsi Aaltonen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

- pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptit
- pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksi
- pystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia
- tunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tehtävät
- ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimukset
- osaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten (rakennus-, tietotekniikka-, tuotekehitys) projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin

Sisältö

Verkkoluennoilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:
- Johdatus projektinhallintaan: Projektin määritelmät ja projektityypit, projektinhallinnan osaamisalueet, projektin sidosryhmät, projektin elinkaari, projektin aloitus ja määrittely, projektin myynti- ja markkinointi.
- Projektin tavoitteet ja menestymisen mittaaminen, laajuuden hallinta ja osittaminen . Projektin aikataulun hallinta. Tehtäväverkko, kriittinen polku ja kriittinen ketju, puskurien käyttö.
- Johdatus projektin kustannusten hallintaan Tuloksen arvo ja siihen liittyvät tunnusluvut kolmen pisteen menetelmä kustannusten arviointiin.
- Projektin ohjaus ja raportointi Projektin riskienhallinta projektin sopimus riskienhallinnan työvälineenä.
- Projektinhallinnan standardit ja sertifiointi, Projektisuunnittelu, Projektipäällikön rooli ja osaamisvaatimukset.
- Projektinhallinnan kurssin yhteenveto Projektinhallinta eri toimialoilla ja näihin liittyvät erityispiirteet (mm. ketterät menetelmät, integroitu projektitoimitus)

Huomioitavaa

Opintojakso toteutetaan verkossa Moodlessa seuraavasti:

  • Aloituspäivänä aukeaa kurssin oppimisympäristö ja ensimmäinen luentoviikko alkaa. Verkkopäivystys illalla kysymyksille: Kurssin käytänteet
  • Verkkoluentokokonaisuudet (1-6) viikkoaikataulun mukaan loka-marras-joulukuun aikana
  • Vapaaehtoinen Suomen Projektiyhdistyksen PMAF –sertifiointi joulukuussa (pyritään järjestämään mahdollisuus suoritukseen) Verkkotutoroinnit: 5 kpl marraskuussa, ajankohdat tarkentuvat myöhemmin (harjoitustehtävien opastus).

Kontaktiopetus ja tutorointi verkko-opetuksena 5 h, itsenäistä opiskelua 130 h.

Hinta

98 €

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättyy 14.10.2024. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuden ilmoittautumislomakkeella Tuotantotalouden perusopinnot 25 op -sivun kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen (14.10.2024) tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626