Proosan kirjoittaminen II 5 op (TY) - LUKI1204

12.11.2021–27.11.2021 Oulu

Aika ja paikka

12.-13.11. ja 26.-27.11.21
pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

Osallistuminen Oulussa tai Zoomin kautta

Kouluttaja

Kirjailija Anne Lukkarila

Tavoitteet

Opiskelija harjaantuu edelleen oman tekstin tuottamisessa ja oppii tunnistamaan omaa erityislaatuaan kirjoittajana. Proosaan liittyvien käsitteiden kirjo ja hallinta kasvaa. Kirjallisuuden avulla varmistetaan monipuolinen näkemys proosan mahdollisuuksista. Kurssin kuluessa opiskelijat harjoittavat prosessikirjoittamista, jonka tuloksena kurssin lopussa on valmis ja palautteiden avulla hiottu proosateksti.

Sisältö

Kurssilla perehdytään lyhytmuotoisen kertovan kirjallisuuden eri alalajien tyylillisiin ja rakenteellisiin ominaispiirteisiin kirjoja ja tekstejä lukemalla ja harjoitustöitä kirjoittamalla. Kurssilla voidaan keskittyä johonkin tiettyyn lajiin tai kiirjoittaa vaihtelevista näkökulmista proosatekstejä.

Opintosuoritukset

Luennot (8 t), kirjallisuuden lukeminen sekä harjoitukset (16 t) ja lukupäiväkirjat analyyseineen oppimisportfoliossa
Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5
Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan. Kurssilla arvioidaan myös opiskelijan aktiivisuus ja motivaatio.

Kirjallisuus

- Emilia Karjula: kirjoittamisen taide ja taito (2014)
- Taija Tuominen: Minusta tulee kirjailija (2013)

Huom. Kirjallisuuteen voi tulla muutoksia.