Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op (OY)

21.02.2024–25.04.2024 Verkossa

Aika ja paikka

-

Kouluttaja

TkT Osmo Kauppila

Osmo Kauppila toimii tuotantotalouden tutkinto-ohjelman vastuuhenkilönä ja prosessi- ja laatujohtamisen yliopistonlehtorina (Oulun yliopisto) sekä Laatutekniikan & logistiikan dosenttina (LTU Luulaja).

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
* osaa selittää prosessien, laadun ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen merkityksen organisaatiolle
* omaa valmiudet kehittää organisaation toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti
* omaa valmiudet kehittää organisaation toimintaa soveltaen tarkoituksenmukaisesti moderneja laatujohtamisen filosofioita kuten Lean ja Six Sigma

Sisältö

Kurssi koostuu kymmenestä viikottaisesta luennosta ja niihin liittyvistä tehtävistä. Orientaatioluento järjestetään live-verkkoluentona ja julkaistaan tallenteina jälkeenpäin. Tämän jälkeen seuraavan yhdeksän viikon ajan kurssin Moodle-työtilassa julkaistaan viikottaiset videoluennot. Lisäksi kurssin aikana järjestetään tutorointia ja mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoisille vierailuluennoille.

Huomioitavaa

Opiskelija laatii viikottain kyseisen viikon aineistoon perustuen omaa oppimistaan käsittelevän luentoreflektion ja vastaa kyseisen viikon kotitehtävään. Tehtävät arvostellaan viikottain, ja kurssiarvosana asteikolla 1-5 tai hylätty muodostuu näiden viikkoarviointien summasta.

Hinta

98 €

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen kurssille 7.2.2024 mennessä opintokokonaisuuden sivun kautta: Tuotantotalous 25 op 25 op / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto (ppkyo.fi).

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626