Psykomotorisen Pesso Boyden -terapian (PBSP) tutustumiskurssi verkossa

19.09.2024–10.10.2024 Verkossa

Psykomotorinen Pesso Boyden -terapia eli PBSP tarjoaa tehokkaita välineitä ihmissuhteissa syntyneiden haavojen ja vaillejäämisten ratkaisemiseksi. Myös sukupolvelta toiselle kulkeutuneen taakkasiirtymän käsittelyyn PBSP tarjoaa nerokkaita työkaluja. PBSP-terapiaistunnoissa eli rakennelmissa rakennetaan uudenlaista vuorovaikutteista kokemusta eli "muistoa", joka tuntuu kehossa helpotuksena ja täyttää perustarpeita, jotka ovat menneisyyden tärkeissä ihmissuhteissa (kuten kiintymyssuhteissa) jääneet toteutumatta.

Työskentely rakentaa tervettä minuutta, lisäät kykyä kohdata tunteita ja käsitellä stressiä. Myös kyky solmia terveitä ja tyydyttäviä ihmissuhteita kasvaa.

Aika

19.9.–10.10.24

Paikka

Etäopetuksena Zoomissa

Kenelle

Psykoterapeutit, psykofyysiset fysioterapeutit, psykologit, muut vaativaa ihmissuhdetyötä tekevät, lasten ja nuorten kanssa työskentelevät; kurssi tukee myös omaa hyvinvointia tai ihmissuhdehaavoista toipumista

Hinta

130 €

Ilmoittautuminen

2.9.24 mennessä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

To 19.9., 3.10. ja 10.10.24 klo 18.15–19.45

Koulutus toteutetaan etäopetuksena Zoom-palvelussa. Tarvitset sitä varten tietokoneen tai mobiililaitteen, internet-yhteyden, mikrofonin ja kameran.

Kohderyhmä

Lyhytkurssi tarjoaa perustiedot ja ymmärrystä PBSP:stä ammatillisena työkaluna mm. psykoterapeuteille, psykofyysisille fysioterapeuteille, psykologeille ym. vaativaa ihmissuhdetyötä tekeville. Kurssi tarjoaa ymmärrystä myös lasten ja nuorten kanssa työskenteleville mm. kehitykseen liittyvistä perustarpeista. Kurssin harjoitukset tarjoavat oivalluksia myös kehotietoisuudesta.

Voit osallistua kurssille myös pelkästään henkilökohtaisesta kiinnostuksesta käsin, jos mietit, tukisiko tämä menetelmä omaa hyvinvointiasi tai ihmissuhdehaavoista toipumista.

Kouluttaja

Kehotunnetaitovalmentaja, työnohjaaja (STOry), MMT Riitta Saarikko

Saarikko on osallistunut PBSP-terapian kansainvälisiin koulutuksiin mm. Albert Pesson johdolla Bostonissa. Tällä hetkellä hän järjestää 3-vuotista PBSP-terapeuttikoulutusta Suomessa ja on viime vuosina ollut mukana järjestämässä ulkomaisten kouluttajien ohjaamia PBSP-seminaareja ja työpajoja Suomessa.

Sisältö

Lyhytkurssilla käymme läpi psykomotorisen Pesso Boyden -terapian (PBSP) keskeistä teoriaa sekä etätyöskentelyn mahdollistamia kehollisia harjoitteita. PBSP tarjoaa yksinkertaisen ja selkeän teoreettisen viitekehyksen, joka tarjoaa ymmärrystä mm. perustarpeista erilaisissa arkipäivän vuorovaikutussuhteissa. Yksinkertaiset ja selkeät keholliset harjoitukset tarjoavat oivalluksia kehollisista reaktioista ja tunteista erilaisissa tilanteissa. Ne tukevat kehotietoisuuttasi, avaavat ymmärrystäsi ja tukevat kykyäsi pitää huolta hyvinvoinnistasi.

Etäkurssi toteutetaan vuorovaikutteisena pienryhmänä, jossa jokaisella on mahdollisuus myös kertoa omista kokemuksistaan. Ryhmän työskentely myös edellyttää, että olet valmis pitämään kameraasi päällä ainakin tiettyjen harjoitusten aikana. Zoom-tapaamisista ei tehdä tallenteita.

Hinta

130 €

Ilmoittaudu

2.9.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

PBSP-terapia

Albert Pesson ja Diane Boyden-Pesson kehittämää Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) -terapian avulla voidaan luoda uusia, korjaavia muistoja. Uudet muistot täyttävät symbolisesti kehityksellisiä tarpeita, jotka ovat lapsuudessamme ja nuoruudessamme jääneet tyydyttymättä. PBSP tukee tunne-elämältään eheän minuuden rakentumista, hellittämistä traumaattisista kokemuksista ja ylisukupolvisista taakkasiirtymistä.

Lue lisää kouluttajan blogista.