Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op

04.09.2023–17.10.2024 Oulu

Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan. Suoritettuasi valmiusopinnot sinulla on mahdollisuus hakea mukaan Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op -koulutukseen ja saada lyhytterapiapätevyys. Valmiusopinnot ja lyhytterapiaopinnot ovat laajuudeltaan yht. 60 op.

Aika

4.9.23–17.10.24

Paikka

Oulu

Kenelle

Sosiaali- ja terveysalan sekä opetus- tai kasvatusalan työntekijät

Hinta

2650 €

Ilmoittautuminen

14.8.23 mennessä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

4.9.23–17.10.24 Oulu

Koulutus sisältää yht. 20 lähikoulutuspäivää.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omassa työssään. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta.

Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Kouluttaja

Psykoterapeutti VET, TtM Sarianna Virpikari

Sarianna on kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, sensomotorisen traumapsykoterapian opiskelija, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja ja seksuaalineuvoja.

Tavoitteet

Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Opintojen aikana perehdyt ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen. Opit tunnistamaan ja erottelemaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan tietoja käytännössä eri ikäryhmien kanssa työskentelyssä sekä käyttämään psykoterapeuttisia työotteita ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita.

Opinnot suoritettuasi sinulla on hyvät tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä hyvät tiedolliset valmiudet hakea sekä lyhytterapeutti- että psykoterapeuttikoulutukseen.

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija

 • tietää mitä on psykoterapeuttinen työskentely ja psykoterapian prosessi ja osaa soveltaa niitä myös käytäntöön
 • ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen merkityksen mielenterveyden häiriöihin
 • ymmärtää diagnostiikan merkityksen mielenterveystyössä sekä lainsäädännön perusteet
 • tietää eri psykoterapian viitekehyksistä sekä ymmärtää niiden teoriat ja työmenetelmät
 • soveltaa psykoterapeuttisia valmiuksia eri viitekehyksissä erilaisten asiakkaiden kanssa
 • käyttää sujuvasti terapeuttisia työmenetelmiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • hyödyntää psykoterapeuttisia valmiuksia omassa työssään
 • hyödyntää oppimiaan työssä jaksamisen valmiuksia

Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op (800 t). Koulutus ei anna psykoterapeuttista pätevyyttä, mutta mahdollistaa soveltuville henkilöille hakeutumisen varsinaisiin psykoterapiaopintoihin.

Sisältö

Teoriapäivät (aikataulussa muutoksia):
Ma 4.9.23 klo 9.00–16.00
Ti–ke 17.–18.10.23 klo 9.00–16.00
To–pe 16.–17.11.23 klo 9.00–16.00
Ti 9.1.24 klo 9.00–16.00
To–pe 8.–9.2.24 klo 9.00–16.00 PERUTTU, kouluttaja sairastunut
La–su 17.–18.2.24 UUSI AIKA (etäopetus!)
La 16.3.24 klo 9.00–16.00 UUSI AIKA (etäopetus!)
Ke 27.3.24 klo 9.00–16.00 PERUTTU
Ke–to 17.–18.4.24 klo 9.00–16.00
Ti–ke 14.–15.5.24 klo 9.00–16.00
Ti–ke 4.–5.6.24 klo 9.00–16.00
Ti–ke 20.–21.8.24 klo 9.00–16.00
Ti 24.9.24 klo 9.00–16.00
Ke–to 16.–17.10.24 klo 9.00–16.00

Koulutuksen sisältö:

 • Mitä psykoterapia on
 • Kehityspsykologinen ymmärrys psykoterapiassa
 • Psykoterapia työmenetelmänä
 • Psykoterapeuttina toimiminen
 • Psykoterapiaprosessi
 • Psykoterapian etiikka
 • Potilaan hoitoon liittyvä lainsäädäntö
 • Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Mielenterveys ja sen järkkyminen
 • Psykiatrisen diagnostiikan perusteet: lapset, nuoret ja aikuiset
 • Yleisimmät mielenterveyden häiriöt:
  ahdistuneisuus, masennus, päihdeongelmat, pakko-oireet, pelko- ja paniikkihäiriöt, syömishäiriöt
 • Psykoterapeuttiset vuorovaikutustaidot ja yhteistyösuhde asiakkaan kanssa
 • Auttamisen kehä ja auttajan tunnesäätely sekä ihmissuhdetaidot
 • Dialogisuus asiakastyössä
 • Eri psykoterapian viitekehykset:
  kognitiivinen psykoterapia (sis. skeema- ja HOT-terapia), traumapsykoterapia, ratkaisukeskeinen psykoterapia, narratiivinen terapia, psykoanalyyttinen terapia, perheterapia ja verkostotyö, pariterapia ja asiakkaan seksuaalisuus
 • Oma kehittämistyö

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluina sisältäen lähikoulutuspäivät, käytännön harjoitukset, itsenäiset harjoitukset, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyön.

 • Lähiopetuspäivät 20
 • Vertaisryhmätapaamiset 24 h (vertaisryhmien tehtävät sisältävät keskustelua luetusta kirjallisuudesta, artikkeleista ja koulutuspäivien teemoista)
 • Välityöskentely ja tehtävät
 • Muu oheislukemisto (lainsäädäntö)
 • Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
 • Syventävä kirjallisuus

Hinta

2650 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen).

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksun olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutus laskutetaan kuudessa erässä. Hinta sisältää koulutuksen ja sähköisen materiaalin.

Ilmoittaudu

14.8.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi).

Kerro hakemuksessasi

 • omat yhteystietosi, koulutustaustasi, työkokemuksesi ja mahdollinen nykyinen työyhteisösi;
 • miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi;
 • miten toivot voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessa;
 • kuvaile suunnitelmasi sitoutua opintohin

Opiskelijoiden valinta tapahtuu  vapaamuotoisen hakemuksen ja mahdollisen tarvittavan soveltuvuushaastattelun perusteella. Painotus valinnoissa kohdentuu hakijan työtehtävään sekä aiempaan pohjakoulutukseen, valmius itseohjautuvuuteen ja vastuulliseen opiskeluun, sisäiseen motivaatioon työskennellä opiskelijaryhmässä. Paikat täytetään soveltuvien opiskelijoiden osalta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen on sitova. 14.8.23 jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.