Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op

23.09.2024–16.12.2025 Oulu, Verkossa

Kaipaatko uusia työvälineitä ihmissuhdetyöhön? Koetko olevasi välillä pulassa työssäsi? Tai haaveiletko jonain päivänä olevasi psykoterapeutti? Silloin tämä koulutus on sinua varten. Tule oppimaan uutta itsestäsi ja muista, ymmärtämään mitkä kaikki tekijät vaikuttavat psyykkisiin sairauksiin sekä verkostoitumaan ja hakemaan itsellesi välineitä jaksaa paremmin työssäsi!

Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan. Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op (800 t). Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä hyvät tiedolliset valmiudet hakea sekä lyhytterapeutti- että psykoterapeuttikoulutukseen.

Opintojen aikana perehdytään ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen ja siihen, kuinka erilaiset kokemukset elämänhistoriassa voivat vaikuttaa mielenterveyden ongelmien ja haasteiden syntyyn. Opit tunnistamaan ja erottelemaan psyykkisen häiriön muotoja ja soveltamaan tietojaan käytännössä eri ikäryhmien kanssa työskennellessäsi. Opit myös käyttämään erilaisia psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita. Koulutus antaa kattavat tiedot vuorovaikutuksellisista tavoista tehdä ihmissuhdetyötä, psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita.

Aika

23.9.24–16.12.25

Paikka

Oulu ja verkko

Kenelle

Sosiaali- ja terveysalan sekä opetus- tai kasvatusalan työntekijät

Hinta

2700 €

Ilmoittautuminen

2.9.24 mennessä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

23.9.24–16.11.25

Koulutus sisältää yht. 20 koulutuspäivää Oulussa ja verkossa:

Ma 23.9.24 klo 9.00–16.00 Oulu
To 14.11.24 klo 9.00–16.00 etäopetus
Ke 15.1.25 klo 9.00–16.00 etäopetus
Ti–ke 11.–12.2.25 klo 9.00–16.00 Oulu
Ma–ti 10.–11.3.25 klo 9.00–16.00 etäopetus
To–pe 10.–11.4.25 klo 9.00–16.00 Oulu
Ma 5.5.25 klo 9.00–16.00 etäopetus
Ti–ke 3.–4.6.25 klo 9.00–16.00 Oulu
Ke 20.8.25 klo 9.00–16.00 Oulu
Ma–ti 29.–30.9.25 klo 9.00–16.00 Oulu
To 16.10.25 klo 9.00–16.00 etäopetus
To–pe 13.–14.11.25 klo 9.00–16.00 etäopetus
Ma–ti 15.–16.12.25 klo 9.00–16.00 etäopetus

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työmenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omaan työhön. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se täydentää sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta.

Kouluttaja

Kouluttajapsykoterapeutti VET, TtM Sarianna Virpikari

Sarianna on kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja (STOry) ja seksuaalineuvoja.

Koulutuksessa on mukana myös vierailevia asiantuntijoita.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa

 • määritellä, mitä on psykoterapia ja psykoterapeuttinen työskentely
 • selittää, mitä psykoterapian prosessi on ja soveltaa oppimaansa myös käytäntöön
 • nimetä, mitkä lait ja asetukset määrittävät psykoterapeuttista työskentelyä
 • erotella, mitkä tekijät vaikuttavat tulokselliseen psykoterapeuttiseen työskentelyyn
 • nimetä, millaisia ominaisuuksia psykoterapeutilta vaaditaan
 • päätellä ihmisen kasvun ja kehityksen merkityksen mielenterveyden häiriöihin
 • määritellä diagnostiikan merkityksen mielenterveystyössä sekä lainsäädännön perusteet
 • tunnistaa eri psykoterapian viitekehykset ja selittää niiden teoriat ja työmenetelmät
 • käyttää psykoterapeuttisia valmiuksia eri viitekehyksissä erilaisten asiakkaiden kanssa
 • soveltaa sujuvasti terapeuttisia työmenetelmiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • toteuttaa psykoterapeuttisia työmenetelmiä
 • tunnistaa ja soveltaa vuorovaikutuksen tärkeimpiä elementtejä omaan työhön
 • soveltaa dialogisia menetelmiä asiakastyössä
 • käyttää psykoterapeuttisia valmiuksia omassa työssään
 • soveltaa oppimiaan työssäjaksamisen valmiuksia

Sisältö

Psykoterapian perustaitojen ymmärtäminen ja yleisesti psykoterapiasta

 • Mitä psykoterapia on
 • Psykoterapeuttiset työvälineet
 • Psykoterapian etiikka
 • Psykoterapiaan liittyvä lainsäädäntö
 • Näyttöön perustuva psykoterapia ja sen tuloksellisuus sekä vaikuttavuus
 • Psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät
 • Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet
 • Psykoterapioiden vaikutusmahdollisuudet ja rajoitukset

Mitä mielenterveys on ja näkökulmia mielen kehitykseen ja toimintaan

 • Psyykkinen hyvinvointi
 • Mielenterveyttä suojaavat ja haavoittavat tekijät
 • Mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt sekä niiden tutkimus
 • Hoito ja kuntoutus
 • Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Psykiatrisen hoidon diagnostiikka

Kehityksellisen kasvun merkitys ihmisen mielenterveyden häiriöihin ja kiintymyssuhdeteoria

 • Kehityspsykologinen ymmärrys psykoterapiatyössä
 • Kiintymyssuhteen merkitys kasvussa ja kehityksessä sekä psyykkisissä häiriöissä
 • Tunteet ja kiintymyssuhteet
 • Kiintymyssuhdeteoria
 • Mentalisaatioteoria
 • Elämänhistoriallisen tiedon hyödyntäminen psykoterapeuttisessa työssä.

Mielenterveys ja mielialahäiriöt lapsilla, nuorilla ja aikuisilla

 • Kriisit ja traumat
 • Persoonallisuushäiriöt  
 • Syömishäiriöt
 • Masennus
 • Ahdistuneisuushäiriöt
 • Pelko-oireet, paniikkihäiriöt ja pakko-oireet
 • Päihdeongelmat ja addiktiot

Eri psykoterapioiden viitekehykset

 • Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)
 • Kontekstuaalinen Skeematerapia
 • Psykodynaaminen terapia
 • Perheterapia ja perhetyö
 • Pariterapia
 • Seksuaaliterapia
 • Traumaterapia
 • Tietoisuustaitomenetelmät
 • Psykofyysinen psykoterapia

Suoritustapa

Koulutuksen laajuus on 30 op. Opetus tapahtuu monimuoto-opetuksena, johon sisältyy 10 lähiopetuspäivää Oulussa ja 10 etäopetuspäivää Zoomissa. Koulutukseen kuuluu teoriaopetus, käytännön harjoitukset, itsenäiset harjoitukset, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö.

 • Koulutuspäiviä 20
  Koulutuspäivät koostuvat teoriasta ja käytännön harjoituksista. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen vaatii 100 % läsnäolon.
 • Vertaisryhmätapaamiset 20 t
  Vertaisryhmien tehtävät: keskustelua luetusta kirjallisuudesta, artikkeleista ja koulutuspäivien teemoista.
 • Välityöskentely ja tehtävät itsenäisesti
 • Muu oheislukemisto (lainsäädäntö)
 • Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • Opinnäytetyö
 • Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus ja niistä tehty reflektio
 • Syventävä kirjallisuus

Hinta

2700 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen tai koulutus peruuntuu).

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksun olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutus laskutetaan kuudessa erässä (varausmaksu on huomioitu erissä):

1. erä 430 €, eräpäivä 16.9.24
2. erä 430 €, eräpäivä 2.12.24
3. erä 440 €, eräpäivä 3.3.25
4. erä 440 €, eräpäivä 2.6.25
5. erä 440 €, eräpäivä 1.9.25
6. erä 440 €, eräpäivä 1.12.25

Jos haluat laskutuksen isommissa erissä, kirjaa toiveesi ilmoittautumisen yhteydessä kohtaan Lisätietoja laskutukseen.

Hinta sisältää koulutuksen, sähköisen materiaalin ja Moodle-verkkoympäristön käytön.

Ilmoittaudu

2.9.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi). Sähköpostin otsikoksi "Vapaamuotoinen hakemus Psykoterapeuttiset valmiudet", liitteeksi tutkintotodistus

Kerro hakemuksessasi

 • omat yhteystietosi, koulutustaustasi, työkokemuksesi ja mahdollinen nykyinen työyhteisösi;
 • miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi;
 • miten toivot voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessa;
 • kuvaile suunnitelmasi sitoutua opintohin

Opiskelijoiden valinta tapahtuu  vapaamuotoisen hakemuksen ja mahdollisen tarvittavan soveltuvuushaastattelun perusteella. Painotus valinnoissa kohdentuu hakijan työtehtävään sekä aiempaan pohjakoulutukseen, valmiuteen itseohjautuvuuteen ja vastuulliseen opiskeluun sekä sisäiseen motivaatioon työskennellä opiskelijaryhmässä. Paikat täytetään soveltuvien opiskelijoiden osalta ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistetaan kouluttajan hyväksyttyä hakemukset. Huomioithan siis, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

Kesällä toimitetut hakemukset käsitellään viikosta 32 alkaen saapumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen (2.9.24) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.