Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op (UEF)

01.09.2019–31.12.2019 Ylivieska

Aika ja paikka

Syksy 2019, Verkkokurssi.

Tavoitteet

Rakenteellisella sosiaalityöllä pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin tekijöihin, joilla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin ja yhteisöllisiin tekijöihin sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi, elinolojen parantamiseksi sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi.  Opintojakso suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia tunnistaa yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyviä rakenteellisen sosiaalityön ja hyvinvointipolitiikan haasteita sekä sosiaalityön vaikuttavuuden kysymyksiä.

Huomioitavaa

Lisätietoja päivitetään myöhemmin.