Ranskan alkeiskurssi II 5 op (OY) - AY904017Y

Verkossa

Aika

Lv. 2024–2025, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Paikka

Verkossa

Lähtötasovaatimus

Ranskan alkeiskurssi I suoritettuna tai vastaavat tiedot

Ilmoittautuminen

Avautuu myöhemmin tällä sivulla

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Etäopetuksena lukuvuoden 2024–2025 aikana. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Hyvin suoritettu ranskan alkeiskurssi I tai vastaavat tiedot (esim. korkeintaan 1 vuosi koulussa).

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija
- osaa kertoa omasta elinympäristöstä
- osaa kertoa menneistä tapahtumista
- osaa toimia jokapäiväisissä asiointitilanteissa ja keskustella lyhyesti
- ymmärtää yksittäisiä kohtia normaalitempoisesta puheesta
- tuntee perusasioita ranskankielisistä maista
- osaa sopia arkisista asioista
- oppii tuntemaan ranskalaista kulttuuria ja ranskankielistä maailmaa.

Sisältö

Aihepiirejä ovat esim. tien neuvominen, asuminen, ruokaostoksilla käyminen, päivän suunnitelmista keskusteleminen, päivän tapahtumien kuvaileminen (myös menneessä ajassa). Rakenteista tulevat esille mm. adjektiiviset demonstratiivi- ja possessiivipronominit, partitiivi, refleksiiviverbit, -er, -ir, -re -verbit sekä tavallisimmat epäsäännölliset verbit (preesens, perfekti).

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A1 / A2

 

Suoritustapa ja arviointi

Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen opetukseen 52 t (läsnäolo vähintään 80 %) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen) sekä tentti. Tentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Kurssin arviointi: 15 / hylätty

 

Kirjallisuus

C'est Parfait 1 (Unités 6–10). Enguerrand Lanoire, Olli-Pekka Lindgren, Tiina Martikainen

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Hinta

160 €

Lisätietopyyntö

Haluan tiedon, kun koulutuksen ilmoittautuminen on avattu:

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin tällä sivulla. Voit halutessasi jättää yhteystietosi ja saat ilmoituksen, kun ilmoittautuminen kurssille avautuu.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.