Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sisältäen psykoterapeuttiset valmiudet 50 op

30.01.2023–23.08.2024 Oulu

Onko tavoitteenasi työskennellä ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina? Työskenteletkö eri ikäryhmien parissa ja haluat kehittää osaamistasi tai kenties suunnata yrittäjäksi? Palatko halusta syventyä ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan ja eri psykoterapioiden viitekehyksiin?

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskitytään tulevaisuuden toivottuun tilanteeseen, ei ongelmien tai haasteiden syntyyn. Haasteiden sijaan keskitytään nykyhetkeen, tulevaan ja muutoksen käynnistämiseen ja itse ratkaisuihin. Tässä koulutuskokonaisuudessa opitaan mm. tunnistamaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan oppimaa sekä käyttämään psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet toimia terapeuttisessa työssä tuloksellisesti.

Aika

30.1.2023–23.8.2024

Paikka

Oulu

Kenelle

Sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinnon suorittaneet

Ilmoittautuminen

18.12.22 mennessä

Hinta

4650 €, laskutetaan erissä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2202

Aika ja paikka

30.1.2023–23.8.2024 (yht. 20 lähipäivää + ryhmätyönohjaus 10 x 2 t) Oulu

Osa koulutuspäivistä toteutaan lähiopetuksena ja osa etäopetuksena.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa tai muuten työssään. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta.

Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Kouluttaja

Psykoterapeutti VET, TtM Sarianna Virpikari ja psykoterapeutti, PsM Hannamaija Rauhala

Sarianna on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, sairaanhoidon opettaja, ratkaisukeskeisen vaativan erityistason ja kognitiivisen erityistason terapeutti. Hänellä on pitkäaikainen kokemus psykiatrisesta hoito- ja terapiatyöstä. Sariannalla on myös psykoterapian kouluttajan erityispätevyys.

Hannamaija on psykologi ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Hänellä on myös kognitiivisen lyhytterapian, kliinisen hypnoterapian ja EMDR-terapeutin sekä TRE-ohjaajan pätevyydet, ja hän on opiskellut myös psykofyysistä psykoterapiaa ja biologiaa.

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

 • tietää mitä on psykoterapeuttinen työskentely sekä psykoterapeuttinen prosessi ja osaa soveltaa sitä myös käytäntöön
 • ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen merkityksen mielenterveyden häiriöihin
 • ymmärtää diagnostiikan merkityksen mielenterveystyössä sekä lainsäädännön perusteet
 • tietää eri psykoterapian viitekehyksistä sekä ymmärtää niiden teoriat ja työmenetelmät
 • osaa analysoida ja toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaista lyhytterapeuttista työskentelyä
 • osaa soveltaa psykoterapeuttisia valmiuksia eri viitekehyksissä erilaisten asiakkaiden kanssa soveltaa ratkaisukeskeisiä toimintatapoja ja työmenetelmiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Sisältö

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sisältäen psykoterapeuttiset valmiudet 50 op -koulutus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina, ja koulutukseen sisältyy psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. Opinnot suoritettuasi sinulla on kattavat tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset sekä dialogiset työmenetelmät myönteisen muutoksen mahdollistamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaus- ja terapeuttisissa työskentelytilanteissa eri-ikäisten asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen laajuus on 50 op. Opetus tapahtuu monimuoto-opetuksena, johon sisältyy opetusta 20 päivää, pienryhmätyönohjausta (10 x 2 t), itsenäisiä harjoituksia ja vertaisryhmätapaamisia (8 x 2 t) opetusjaksojen välissä.

Koulutukseen sisältyy kirjallinen kehittämistyö ja omaan työhön soveltuva ratkaisukeskeinen kehittämishanke. Koulutukseen sisältyy myös 100 t asiakastyötä (vähintään 10 eri asiakasta) ja siihen liittyvä reflektio.

Koulutuksen teemat

 • Psykoterapia työmenetelmänä
 • Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
 • Psykoterapiaprosessi ja psykoterapeuttiset viitekehykset
 • Näyttöön perustuva psykoterapia ja psykoterapian tuloksellisuus
 • Psykoterapeuttiset vuorovaikutustaidot asiakastyössä
 • Psykoterapeuttina toimiminen ja psykoterapiaan liittyvä lainsäädäntö
 • Ihmisen kasvu ja kehitys sekä mielenterveyteen vaikuttavat tekijät
 • Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Psykiatrisen hoidon diagnostiikka

Mielenterveys ja mielialahäiriöt lapsilla, nuorilla ja aikuisilla

 • Kriisit ja traumat
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psykoosit
 • Syömishäiriöt
 • Masennus ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Pelko-oireet, paniikkihäiriöt ja pakko-oireet
 • Päihdeongelmat ja addiktiot

Eri psykoterapian viitekehykset

 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Skeematerapia
 • Hyväksymis- ja omistautumisterapia
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Narratiivinen terapia
 • Psykoanalyyttinen terapia
 • Perheterapia ja perhetyö
 • Pariterapia ja seksuaalisuus
 • Traumaterapia
 • Tietoisuustaitomenetelmät
 • Psykofyysinen psykoterapia

Koulutus- ja työnohjauspäivät

Vuosi 2023:

30.1. klo 9.00–16.00
27.2. klo 9.00–16.00
28.3. klo 9.00–16.00
24.4. klo 9.00–16.00
30.-31.5. klo 9.00–16.00
21.8. klo 9.00–16.00
7.–8.9. klo 9.00–16.00
5.–6.10. klo 9.00–16.00
23.–24.11. klo 9.00–16.00
18.12. klo 9.00–16.00

Vuosi 2024:

30.–31.1. klo 9.00–16.00
27.2. klo 9.00–16.00
26.3. klo 9.00–16.00
19.4. klo 9.00–16.00
16.–17.5. klo 9.00–16.00
6.–7.6. klo 9.00–16.00
22.–23.8. klo 9.00–16.00

Loput viisi työnohjauspäivää ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

4650 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen).

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksun olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen jälkeen.

Koulutus laskutetaan 10 erässä. Hinta sisältää koulutuksen, sähköisen materiaalin ja Moodle-ympäristön käytön.

Ilmoittaudu

18.12.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen haetaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (PL 2437, 90014 Oulun yliopisto tai sähköpostitse eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi) viikon sisällä ilmoittautumisestasi. Viestiin otsikoksi tai kirjeen viitteeksi: koulutuksen nimi Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sisältäen psykoterapeuttiset valmiudet 50 op. Vahvistamme soveltuvuutesi hakemuksesi perusteella 10 työpäivän kuluessa.

Kerro hakemuksessasi

 • omat yhteystietosi, koulutustaustasi, työkokemuksesi ja mahdollinen nykyinen työyhteisösi;
 • miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi.
 • miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
 • mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?

Painotus valinnoissa kohdentuu työ- ja koulutuskokemukseen, mahdollisuuteen tehdä itsenäisesti asiakashankinnat, valmius itseohjautuvuuteen ja vastuulliseen opiskeluun, sisäinen motivaatio lyhytterapeuttina työskentelyyn sekä hakujärjestys.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.