Ravitsemus ja liikunta 4 op (UEF)

01.01.2019–31.03.2019 Ylivieska

Aika ja paikka

3.1.- 4.3.19 sekä syksyllä 2019 ja keväällä 2020.

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu hyvin kaikille työn, harrastusten tai oman mielenkiinnon vuoksi  liikunnan ja ravitsemuksen parissa toimiville, mm. valmentajille, ohjaajille ja urheilijoille sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Kouluttaja

Dos Jaakko Mursu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään ruokavalion merkityksen terveydelle ja fyysiselle suorituskyvylle sekä osaa kuvata ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen laihdutuksessa ja painonhallinnassa.

Sisältö

Sisältö: Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio, urheilijan ravitsemusohjaus.

Suoritustapa. Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely.

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim): Liikuntaravitsemus- tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. VK-kustannus 2014.