Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op (UEF)

Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska

Lauantai 9.2. klo 9.00- 15.00
Lauantai 23.2. klo 9.00-15.00

Tentit:
Ma 25.3. klo 17.00-20.00
Ma 15.4.klo 17.00-20.00
Ma 6.5. klo 17.00-20.00

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  tuntee pääpiirteissään ruokavalion merkityksen  sairauksien hoidossa. Opintojaksolla käydään läpi yleisimmät ruokavaliot kuten sydänystävällinen ruokavalio, kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito, diapeetikon ruokavalio, keliaakikon ruokavalio ja yleisimmät lasten ruokavaliorajoitukset.

Hinta

138 €.

Ilmoittaudu