Saattohoitokoulutus: fyysinen ja psykososiaalinen ulottuvuus saattohoidossa

14.04.2025 Verkossa

Asiantunteva täydennyskoulutus vahvistaa ammattilaisten tiedollisia valmiuksia toteuttaa kokonaisvaltaista saattohoitoa, lisää ymmärrystä kuoleman läheisyyteen liittyvistä ilmiöistä sekä rohkaisee osallistujia aitoon läsnäoloon ja vuorovaikutukseen kuolevan ihmisen ja hänen läheistensä tukena.

Aika ja paikka

Ma 14.4.24 klo 9.00–16.00 verkossa

 • aamupäivän osio klo 9.00–12.00: saattohoidon organisointi ja somaattinen ulottuvuus
 • lounastauko klo 12.00–13.00
 • iltapäivän osio klo 13.00–16.00: saattohoidon psykososiaalinen ulottuvuus

Ilmoittautuminen joko koko päivään klo 9–16 tai iltapäivän osioon klo 13–16 (valitaan ilmoittautumislomakkeella).

Osallistujille lähetetään tarkemmat ohjeet sähköpostilla ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, seurakunnan työntekijät, vapaaehtoistyöntekijät ja muut henkilöt, jotka kohtaavat kuolevia ja heidän läheisiään

Kouluttaja

Pirkanmaan hoitokodin johtaja, TtM, sh, terveydenhuollon erityisasiantuntija Hanna Hävölä

Hanna Hävölällä on laaja kansallinen kokemus ja osaaminen palliatiivisesta hoidosta ja sen nykyisistä sosiaali- ja terveysministeriön antamista suosituksista. Hän on toiminut Pirkanmaan hoitokodin pitkäaikaisena sairaanhoitajana ja Tampereen kaupungin terveydenhuollon erityisasiantuntijana palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa. Hanna on ollut erittäin pidetty asiantuntija saattohoidon koulutuksissa.

Sisältö

Koulutuspäivä koostuu kahdesta itsenäisestä, mutta toisiaan tukevasta osiosta, joista ensimmäinen painottuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tehtäväkenttään ja jälkimmäinen soveltuu em. lisäksi hyvin esimerkiksi seurakuntien ja vapaaehtoistyöntekijöille:

Aamupäivän osio: Mitä on saattohoito? Kuolevan ihmisen hoitamisen lähtökohtia ja saattohoidon fyysinen ulottuvuus

Katsaus saattohoidon lähtökohtiin

 • Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon keskeisiä käsitteitä
 • Saattohoidon laatukriteerit
 • Saattohoidon järjestäminen kolmiportaisen mallin mukaan
 • Hoidon linjaukset ja rajaukset

Saattohoidon somaattinen ulottuvuus

 • Hyvän perushoidon merkitys kuolevan hoidossa
 • Kokonaisvaltainen oirehoito saattohoidon kulmakivenä: miten hoidan kipua, hengenahdistusta, ruoansulatuskanavan oireita, erittämiseen liittyviä oireita, saattohoidon katastrofitilanteita
 • Saattohoito kotona: kotihoidon erityispiirteet ja mahdollisuudet sekä ennakoinnin ja moniammatillisen yhteistyön merkitys

Iltapäivän osio: Auttajana kuolevan ja hänen läheistensä rinnalla - saattohoidon psykososiaalinen ulottuvuus

Miten kuolema näyttäytyy meille?

 • Oma käsityksemme kuolemasta
 • Lähestyvään kuolemaan valmistaminen - miten keskustella kuolemasta
 • Mitä saattohoidossa oleva ihminen tarvitsee?

Läheiset voimavarana

 • Kuolevan läheisten kohtaaminen ja tukeminen
 • Hoitoneuvottelu saattohoidon työvälineenä

Kuoleman läpi kantava toivo

 • Miten toivo näyttäytyy saattohoidossa
 • Elämän merkitys saattohoidossa

Auttajan omat tunteet ja jaksaminen

Koulutuspäivän yhteenveto


Lisätietoa: Koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Hinta

140 € sisältäen koko päivän koulutuksen ja sähköisen materiaalin
85 € iltapäivän osio sisältäen myös sähköisen materiaalin

Ilmoittaudu

31.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Koulutuspalautteita aiemmista koulutuksista:

Koulutuksessa olivat tärkeitä kouluttajan kertomat omat kokemukset, ne avasit hyvin ko. asioita.

Olen aina pitänyt kuolemaa luonnollisena osana vanhustyötä tehdessäni ja sain koulutuksesta tukea kuoleman kohtaamisessa.

Kaikinpuolin mielenkiintoista asiaa ja sain eväitä tulevaisuutta varten.

Kouluttajan kertomat esimerkit olivat hyvä lisä koulutukseen. Toivat paljon lisää ajateltavaa ja näkökulmia.

Kuoleman normalisointi. Siitä pitää uskaltaa puhua. Kouluttajan esimerkit arjesta olivat hyviä ja konkreettisia. Hän sanoi myös kriittisiä kommentteja, jotka mielestäni aina herättelevät.

Rohkeus ottaa puheeksi asioita, korostui omaisten huomioiminen

Kouluttajan vankka ammattitaito. Sain vahvistuksia aiemmin oppimaani ja uusia työkaluja työhöni.

En osaa kyllä vaatia päivän koulutukselta mitään enempää. Tiedonjano kyllä kasvoi, voi olla, että hakeudun jatkossakin palliatiivisen- ja saattohoidon koulutuksiin. Etäkoulutus intensiivistä ja tehokasta.

Oivallus, että saattohoito voi olla parhaimmillaan laadukkaan loppuvaiheen elämän tukemista, eli siis elämän tukemista, ei kuoleman! Ja, että saattohoitopotilaan toivon ylläpitäminen on tärkeää!! Toivoa on monenlaista, ei vain toivoa paranemisesta. Ja vielä, että asioista puhuminen niiden oikeilla nimillä, kuten kuolemasta puhuminen kuolemana auttaa hyväksymään ja ymmärtämään lähestyvän kuoleman, kiertoilmaisut voi hämmentää.