Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2024

11.01.2024–14.12.2024 Oulu

Aika

11.1.–14.12.2024

Paikka

Oulu, osittain verkossa

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveyshuollon sekä kasvatus- ja opetusalan henkilöstö

Ilmoittautuminen

20.11. mennessä!

Hinta

2200 €

Aika ja paikka

Kevään 2024 seminaarit
11.–12.1.2024 lähikoulutus Oulu
6.–7.2.2024 etäkoulutus
21.–22.3.2024 etäkoulutus / lähikoulutus Helsinki
15.–16.4.2024 lähikoulutus Oulu
7.–8.5.2024 etäkoulutus

Syksyn 2024 seminaarit
29.–30.8.2024 lähikoulutus Oulu
23.–24.9.2024 etäkoulutus
19.–20.11.2024 etäkoulutus
13.–14.12.2024 lähikoulutus Oulu

Koulutuksen laajuus on 30 op ja seminaareja on yhteensä 18 päivää (pääsääntöisesti klo 9.00–16.00, 15.4. aloitus klo 8.30).

Lähiopetus toteutetaan Oulussa ja etäopetus Zoomissa, tarkempi paikka ja ohjeet etäopetukseen osallistumiseen kerrotaan kutsussa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä nuorisotyön ja opetustoimen henkilöstölle ja muille opintoja työssään tarvitseville

Kouluttaja

Pääkouluttajina toimivat
kouluttajapsykoterapeutti(VET), taidepsykoterapeutti, Tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), Seksuaaliterapeutti ja Kliininen seksologi (NACS), Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), Työnohjaaja (STOry), Johdon työnohjaaja ja Coach Master-CSLE®, KM Hilkka Putkisaari ja
perhe- ja paripsykoterapeutti, psykoterapeutti (kognitiivis-analyyttinen, koul.), toimintaterapeutti (AMK), suggestoterapeutti, seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi (NACS), Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), työnohjaaja, Johdon työnohjaaja ja Coach Master-CSLE®, TtM Sari Hietala.

Lisäksi on vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet seksuaalineuvojana työskentelemiseen ja seksuaalisuuden arvostavaan kohtaamiseen eri ikäryhmiä, seksuaalisuuden eri monimuotoisuuksia ja kulttuureja edustavien asiakkaiden parissa. Koulutus mahdollistaa Suomen seksologisen seuran auktorisoinnin ja seksuaalineuvoja (SSS) nimikkeen käyttämisen, mikäli opiskelija täyttää auktorisoinnille muutoin vaadittavat kriteerit (ks. https://seksologinenseura.fi/seksuaalineuvoja/)

Katso tarkemmat osaamistavoitteet täältä.

Sisältö

Koulutus sisältää seksuaalineuvonnan teoria- ja menetelmäopintoja sekä SAR (Sexual Attitude Reassessment) opintoja.
Koulutuksessa perehdytään mm. seuraaviin teemoihin:

 • Seksuaalisuuden kulttuurikuva (historia, kulttuuri, sosiologia, uskonto)  
 • Seksuaalisuuden kehittyminen (lääketieteellinen ja psykososiaalinen näkökulma)
 • Seksuaalisuuden kohtaaminen (bio-psyko–sosiaalinen näkökulma)
 • Seksuaalisuus elämänkaaren eri vaiheissa
 • Seksuaalisuuden moninaisuus
 • Seksuaalineuvonnan ja -terapian perusteita
 • Seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö
 • Seksuaalihäiriöt ja -ongelmat        
 • Oman seksuaalisuuden työstäminen (SAR opinnot)
 • Eettiset kysymykset
 • Anatomia ja fysiologia
 • Seksuaalisuus, sairastuminen ja vammautuminen
 • Seksuaalineuvonnan ja ohjauksen menetelmät
 • Elämänkriisit ja seksuaalisuus
 • Seksuaalinen identiteetti ja orientaatio

Koulutuksen integratiivisessa viitekehyksessä hyödynnetään ratkaisukeskeisen, kognitiivisen, pari- ja perheterapian sekä tunnekeskeinen terapian perusajatuksia ja työmenetelmiä.


Suoritustapa

Verkkotuetut monimuoto-opinnot sisältävät lähiopetusta, verkkovälitteistä opetusta (Zoom) ja itsenäistä opiskelua.

Koulutus sisältää yhteensä 18 koulutuspäivää, jotka koostuvat luennoista, ryhmätöistä, harjoituksista, opiskelijan oman prosessin ohjauksesta, vertaistyöryhmien ohjauksesta ja lopputyön ohjauksesta.

Itsenäinen opiskelu sisältää perehtymistä alan tutkimusraportteihin ja kirjallisuuteen, syventävänä lopputyönä yhden asiakasprosessin kirjallisen kuvauksen (teoria + prosessin) sekä vertaisryhmätyöskentelyä.

Lisäksi opintoihin kuuluu seksuaalineuvontaharjoitteluna tehtävää asiakastyötä sekä koulutuspäiviin sisällytettynä 16 tuntia ryhmätyönohjausta seksuaalineuvonnasta Suomen Seksologisen Seuran kriteerit täyttävältä työnohjaajalta.

Lue lisää suoritustavasta täältä.


Osaamisen arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arvioinnin perustana on 100%:nen, aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäkoulutuspäivien opetukseen ja työskentelyyn sekä aktiivinen osallistuminen seminaaripäivien välissä tapahtuvaan vertaisryhmätyöskentelyyn. Oppimista arvioidaan läpi koko koulutusprosessin yksilöllisessä dialogissa opiskelijan kanssa sekä ryhmätyönohjauksessa. Osaamista osoitetaan myös koulutuspäivillä tapahtuvan demoasiakastyöharjoittelun, koulutuspäivien ulkopuolella toteutuvan asiakastyöharjoittelun analyysin ja -raportoinnin sekä syventävän lopputyönä tehtävän asiakasprosessin kuvauksen avulla.

Lue lisää arviointikriteereistä täältä.

Jos opiskelija haluaa, hyväksytty suoritus opinnoista voidaan viedä valtakunnallisen Koski-järjestelmään.

Hinta

2200 euroa sisältäen opetuksen, etäopintojen ja kehittämistyön ohjauksen, ryhmätyönohjauksen ja Helsingin opintomatkan luennot, koulutukset ja vierailut (matka- ja majoituskuluista sekä mahdollisista muista kustannuksista osallistuja vastaa itse). Koulutus laskutetaan neljässä erässä.

Ilmoittaudu

20.11.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on päättynyt

Koulutukseen ilmoittautuneille järjestetään valintahaastattelu etänä ma 4.12.23 klo 16.30 ja 17.15 (2 ryhmää). Tarkemmat tiedot lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin.

Lopulliset valinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden pohjalta, koulutukseen hyväksyminen vahvistetaan ilmoittautuneille kirjallisesti.

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (20.11.23) jälkeen tapahtuvasta osallistumisen perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä 600 € hinnasta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan tai koulutus keskeytetään, laskutetaan koko hinta.

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201
Jos olet kiinnostunut seuraavasta koulutuksesta, jätä yhteystietosi.

Koulutuksen sisällöstä voi esittää kysymyksiä kouluttajille sähköpostilla
hilkka.putkisaari@artera.info tai
posti.terapisti@gmail.com