Seminaari 10 op (TY) - LUKI1107

12.11.2022–15.05.2023 Oulu

Aika ja paikka

Aloitustapaaminen: luento ja seminaarin aikataulusta sopiminen (4 h):
la 12.11.22 klo 10–14 (varalla la 19.11.22 klo 10–14)

Seminaarit (24–32 h), klo 12–14:
la 4.2., su 5.2.23
la 11.2., su 12.2.
la 18.2., su 19.2.
la 25.2., su 26.2.
la 4.3., su 5.3.
la 18.3., su 19.3.23
(varalla la 25.3., su 26.3., la 1.4. ja su 2.4.23)

Viimeistellyn lopputyön palautuspäivä 15.5.23.

Kouluttaja

Tietokirjailija, FT Jyrki Korpua

Tavoitteet

Tavoitteena on opiskelijan tekstianalyyttisen kyvyn kehittäminen ja harjaantuminen monivaiheisen kirjoittamisprosessin edellyttämään pitkäjänteiseen työskentelytapaan. Tavoitteena on oppia hallitsemaan käsikirjoituksen tekeminen ideasta ja aineistonkeruusta noin 50 liuskan mittaiseksi kaunokirjalliseksi tekstiksi. Tavoitteena on syventää käsitystä itsestä kirjoittajana.

Sisältö

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa laajahkon kirjallisen harjoitustyön valitsemastaan tekstilajista. Opiskelija perehtyy tekstin ideointiin, aineiston hankintaan sekä muodon ja sisällön työstämiseen ja osallistuu myös muiden opiskelijoiden harjoitustöiden analysointiin ja arviointiin. Opiskelija kirjoittaa itsestään kirjoittajana reflektiivisen tekstin. Kurssin lopussa opiskelija koostaa teksteistään portfolion.

Opintosuoritukset

Osallistuminen seminaariin ja kirjallinen lopputyö ja muita luovan kirjoittamisen opintojen aikana kirjoitettuja tekstejä sekä itsereflektio näytteenä portfoliossa.

Arviointi: 0-5