Skönlitteratur 5 op (OY) - ay00AG31

15.01.2024–11.03.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Ma 15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 11.3.24 klo 16.30–18.45 (24 t)
Opetusta ei ole vk 10.

Etäopetus

Kouluttaja

FL Riitta Kosunen

Tavoitteet

De studerande känner till huvudlinjerna i svensk litteraturhistoria med dess representativa författare. De kan analytiskt diskutera skönlitterära texter både muntligt och skriftligt.

Sisältö

Genomgång av svensk litteraturhistoria, diskussion av skönlitterära verk.

Toteutustavat
Kontaktundervisning, föreläsningar med övningar
Skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgifter

Arviointi
0-5