Sociolingvistik 5 op (OY) - ay00AG33

Verkossa

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin

Etäopetus

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

De studerande har kunskaper om språkets olika funktioner i samhället, sociolingvistiska teorier och forskningsmetoder samt bekantskap med empirisk sociolingvistisk forskning.

Sisältö

Genomgång av viktiga inriktningar inom sociolingvistiken med tyngdpunkt på flerspråkighet

Toteutustavat

  • Föreläsningar och uppgifter
  • Skriftlig tentamen i Moodle

Esitietovaatimukset
Språkfärdighet 1

Arviointi
0-5

Kurssimateriaali

  • Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela, 2010: Introduktion till sociolingvistik. Falun: Norstedts. s. 11–354.
  • Föreläsningsmaterial i Moodle