Sociolingvistik 5 op (OY) - ay00AG33

30.10.2024–27.11.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Ke 30.10., 6.11., 20.11. ja 27.11.24 klo 16.30 - 19.00

Etäopetus

Kouluttaja

FM Elisa Risto

Tavoitteet

De studerande har kunskaper om språkets olika funktioner i samhället, sociolingvistiska teorier och forskningsmetoder samt bekantskap med empirisk sociolingvistisk forskning.

Sisältö

Genomgång av viktiga inriktningar inom sociolingvistiken med tyngdpunkt på flerspråkighet

Toteutustavat

  • Föreläsningar och uppgifter
  • Skriftlig tentamen i Moodle

Esitietovaatimukset
Språkfärdighet 1

Arviointi
0-5

Kurssimateriaali

  • Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela, 2019: Introduktion till sociolingvistik. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.
  • Föreläsningsmaterial i Moodle