Sosiaalinen maailma 5 op (OY) - ay687360P

17.10.2023–08.11.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 17.10.-8.11.2023 klo 16.30-19.30. Ei opetusta syyslomaviikolla 43.

Etäopinnot

Kouluttaja

FM Susanna Kuokkanen
FM Piritta Nätynki

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää, mitä tarkoitetaan sosiaalisen evoluution käsitteellä. Hän tutustuu menneisiin ja nykyisiin yhteiskuntamuotoihin, sekä siihen, kuinka sosiaalinen maailma muotoutuu, esimerkiksi rituaalien, kielen, vallankäytön, uskonnon ja sukulaisuuden kautta.

Sisältö

Yhteisöjen muutos ja muotoutuminen sekä sosiaalisen evoluution teoriat ja kritiikki. Sosiaalisuuden eri puolet ja yhteisöllisen todellisuuden muotoutuminen mm. jaettujen merkitysten kautta.

Suoritustapa

Luennot 24 t, luentotehtävät

Arviointi

0-5

Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali