Sosiologian peruskurssi 5 op (OY) - AY414067P

20.05.2024–29.05.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Ma-ke 20.-22.5. ja ma-ke 27.-29.5.2024 klo 16.30-19.15

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena.

Kouluttaja

YTM Juha Koskela
YTM Birgitta Vinkka

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa

  • tunnistaa sosiologian tutkimusalueen ja sosiologian yhteydet ja erot muihin tieteenaloihin
  • eritellä toisistaan keskeisiä sosiologisia tutkimussuuntauksia
  • käyttää tärkeimpiä sosiologian käsitteitä.

Sisältö

  • Sosiologian klassiset, modernit ja nykyiset tutkimusperinteet ja -suuntaukset sekä niiden keskeiset käsitteet ja teoriat ajankohtaisine sovellutuksineen
  • yhteiskunnallisen tiedon luonne
  • sosiologian paikka tieteenalajärjestelmässä

Toteutustapa

Luennot 18 h, itsenäistä työskentelyä 115 h, Moodle-tentti

Suoritustavat

  • Aktiivinen osallistuminen luennoille
  • Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen

Tenttiajat

Ma 3.6., ma 29.7. tai ma 9.9.2024 klo 17.00-19.00, toteutetaan Moodle-tenttinä

Oppimateriaali

Aro, J. ja Jokivuori, P. 2010. Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Helsinki: WSOYPro
Saaristo, K. & Jokinen, K. (2004 tai myöhempi painos) Sosiologia. Helsinki: SanomaPro

Arviointi

1-5/HYL

 

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.