Språkpedagogisk workshop 5 op (OY) - ay00AG35

08.04.2024–13.04.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Ma 8.4., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5. ja 13.5.24 klo 16.30-19.00 (18 t)

Etäopetus

Kouluttaja

FM Emilia Laukkanen

Tavoitteet

Efter avslutad kurs har de studerande utvecklat sin medvetenhet om språkpedagogiska frågeställningar som gäller olika skeden av språkinlärningskontinuet.

Sisältö

Kursen fokuserar på frågor kring lärarskap, skolarbete och språkinlärning under den livslånga språkinlärningsprocessen.

Toteutustavat
Kontaktundervisning, studier i grupp, studiebesök
Aktivt deltagande samt muntliga och skriftliga uppgifter

Esitietovaatimukset
Språkfärdighet 1

Arviointi
0-5