Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op (OY) - AY700684A

13.01.2025–22.09.2025 Verkossa

Aika ja paikka

13.1.25–22.9.25 välisenä aikana

Opintojaksolla ei ole aloitusluentoa.

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata feminiinisyyden ja maskuliinisuuden rakentumista, sekä käsitteistää seksuaalisten identiteettien rakentumisen tapoja yhteiskunnassa.

Sisältö

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historia Suomessa.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Verkkotentin tai esseepalautuksen ajankohta
Tentti ma 13.1.25 klo 17.00–20.00
1. uusinta ma 14.4.25 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 22.9.25 klo 17.00–20.00

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kirjallisuus

  • Johanna Kantola, Kevät Nousiainen ja Milja Saari (toim): Tasa-arvo toisin nähtynä.
  • Pirjo Markkola, Ann-Catrin Östman ja Marko Lamberg: Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisuuden pääsivun kautta.