Syventävä perehtyminen filosofian historiaan 5 op (OY) - AY700629A

09.10.2023–12.08.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso ei sisällä luentoja.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelijaa perehtyy kokonaisvaltaisesti filosofian historiaan tai syvällisesti johonkin filosofian historian ongelmaan, ajattelijaan tai aikakauteen.

Sisältö

Filosofian historia

Verkkotentti tai essee
Tentti ma 9.10.23 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 29.1.24 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 12.8.24 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Kenny, Anthony. 2012. An Illustrated Brief History of Western Philosophy. 20th Anniversary Edition, 3rd edition. Oxford: Wiley-Blackwell.  (vanhempi painos on myös mahdollinen)

TAI

- Martina Reuter (toim): Miesvaltaa murtamassa, varhaisten feministien filosofisia kirjoituksia. Suom. Tuomas Parsio, Erika Ruonakoski, Laura Lahdensuu. Gaudeamus.

TAI

- Opettajan kanssa erikseen sovittava valikoima syventävää kirjallisuutta jostakin filosofian historian henkilöstä, ongelmasta tai ajanjaksosta.