Syventävä perehtyminen filosofian historiaan 5 op (OY) - AY700629A

07.10.2024–11.08.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso ei sisällä luentoja.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti filosofian historiaan tai syvällisesti johonkin filosofian historian ongelmaan, ajattelijaan tai aikakauteen.

Sisältö

Filosofian historia

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Tentti ma 7.10.24 klo 17.0020.00
1. uusinta ma 27.1.25 klo 17.0020.00
2. uusinta ma 11.8.25 klo 17.0020.00

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

Kirjallisuus

Valitse toinen alla olevista vaihtoehdoista tai sovi erikseen opettajan kanssa valikoima syventävää kirjallisuutta jostakin filosofian historian henkilöstä, ongelmasta tai ajanjaksosta.

  • Kenny, Anthony. 2012. An Illustrated Brief History of Western Philosophy. 20th Anniversary Edition, 3rd edition. Oxford: Wiley-Blackwell. (Myös vanhempi painos käy.)

TAI

  • Martina Reuter (toim): Miesvaltaa murtamassa, varhaisten feministien filosofisia kirjoituksia. Suom. Tuomas Parsio, Erika Ruonakoski, Laura Lahdensuu. Gaudeamus.

Huomioitavaa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avautuu kokonaisuuden pääsivulle myöhemmin: www.ppkyo.fi/fi/filosofia-aineopinnot-35-op-oy/