Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op (OY) - AY700678P

08.10.2024–25.08.2025 Verkossa

Aika ja paikka

8.10.24–25.8.25 välisenä aikana

Jakson aloitusluento järjestetään ti 8.10.24 klo 17.00–17.45 Zoomissa (ei tallenneta). Osallistuminen aloitusluennolle on vapaaehtoista.

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa käsitellä sukupuolisen ja muun tasa-arvon sekä oikeudenmukaisuuden problematiikkaa oikeudellisesta, poliittisesta ja filosofisesta näkökulmasta.

Sisältö

Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kannalta keskeiset kysymykset ja käsitteet ja niiden historiallinen tausta.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Verkkotentin tai esseepalautuksen ajankohta
Tentti ma 4.11.24 klo 17.00–20.00
1. uusinta ma 24.2.25 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 25.8.25 klo 17.00–20.00

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kirjallisuus

  • Tuija Saresma, Maija-Leena Rossi ja Tuula Juvonen (toim.): Käsikirja sukupuoleen.
  • Tuija Takala ja Johanna Ahola-Launonen (toim): Oikeudenmukaisuuden ongelma.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisuuden pääsivun kautta.