Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op (OY) - AY700678P

20.05.2024–14.10.2024 Verkossa

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa käsitellä sukupuolisen ja muun tasa-arvon sekä oikeudenmukaisuuden problematiikkaa oikeudellisesta, poliittisesta ja filosofisesta näkökulmasta.

Sisältö

Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kannalta keskeiset kysymykset ja käsitteet ja niiden historiallinen tausta.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksen esseenä, hänen tulee sopia asiasta erikseen opettajan kanssa.

Tentti ma 10.6.2024 klo 17.0020.00
1. uusinta ma 9.9.2024 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 14.10.2024 klo 17.00–20.00

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

Kirjallisuus

  • Tuija Saresma, Maija-Leena Rossi ja Tuula Juvonen (toim.): Käsikirja sukupuoleen
  • Tuija Takala ja Johanna Ahola-Launonen (toim): Oikeudenmukaisuuden ongelma

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisuuden pääsivun kautta viimeistään 26.4.2024:
https://www.ppkyo.fi/fi/elamankatsomustieto-perusopinnot-25-op-oy-aya113301/